Recepcjonista, czyli inaczej pracownik recepcji to osoba, która zajmuje się opieką nad gośćmi lub klientami placówki, w której jest zatrudniona. Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, opierającej się w  znacznej mierze o prace biurowe i administracyjne, zawodami pokrewnymi do recepcjonistki są pracownik biurowy czy office manager.

Aby uzyskać zatrudnienie w zawodzie recepcjonistki, wymagane jest posiadanie wykształcenia z zakresu administracji, hotelarstwa, zarządzania lub turystyki i rekreacji. W przypadku niektórych pracodawców wymagane są jednak zaledwie odpowiednie kursy czy wykształcenie w jakikolwiek sposób przydające się w pracy z klientem (psychologia, filologia angielska itp.).

Głównymi pracodawcami dla recepcjonistów są branża turystyczna i hotelarska (hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki turystyczne i rekreacyjne) oraz usługowa (prywatne gabinety lekarskie i dentystyczne, gabinety medycyny estetycznej, salony kosmetyczne i SPA). Ponadto, recepcjoniści często zatrudniani są w firmach posiadających duże siedziby, których prawidłowe funkcjonowanie byłoby niemożliwe bez recepcji. W takim przypadku stanowisko recepcjonistki może być połączone z innym stanowiskiem administracyjnym, jak np. pracownik biurowy lub sekretarka, recepcjonistka Łódź.

Wśród podstawowych wymagań stawianych recepcjonistom najczęściej powtarzającymi się są: znajomość branży, organizacji pracy i struktury firmy, umiejętność obsługi klienta, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Napisz komentarz