Kierownik Biblioteki Naukowej

Ogłoszenie numer: 4120371, z dnia 2021-01-12

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje osoby na stanowisko pracownika gospodarczego.

Kierownik Biblioteki Naukowej

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Stanowisko wymagające wiedzy i umiejętności w zakresie informacji naukowej, w tym szczególnie z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, w oparciu o komputerowe bazy danych, internet, katalogi biblioteczne oraz księgozbiór naukowy. Zakres zadań obejmuje m.in.:

 • obsługę Biblioteki Naukowej w zakresie gromadzenia, katalogowania oraz udostępniania księgozbioru w formie tradycyjnej i elektronicznej;
 • wprowadzanie i aktualizację danych bibliograficznych w systemie PBN/POL-on;
 • nadzór nad przygotowaniem danych bibliograficznych IHiT do ewaluacji aktywności naukowej w 2021r.;
 • obsługę bądź pomoc pracownikom Instytutu w korzystaniu z elektronicznych zasobów Biblioteki, w tym bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych (m.in. WoS, Scopus, Ebsco, Springer, NPG, Wiley, Publon, Orcid);
 • tworzenie zestawień bibliograficzno-bibliometrycznych (sprawozdania, awanse naukowe, specjalizacje, oceny pracowników, ankiety, granty).

Wymagania

 • wykształcenie: wyższe, preferowani kandydaci/kandydatki z wykształceniem z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, ale rozpatrywane będą oferty kandydatów z innym profilem wykształcenia, o ile poparte są doświadczeniem zawodowym zbieżnym z profilem stanowiska;
 • co najmniej 3-letni staż pracy w bibliotece o charakterze naukowym;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office (w tym Word, Excel), swobodne poruszanie się w Internecie;
 • praktyczna umiejętność wyszukiwania w bazach danych i zasobach internetowych;
 • dokładność i zdolności organizacyjne oraz umiejętność szybkiego uczenia się;
 • łatwość nawiązywania kontaktów, kultura osobista, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Najnowsze oferty

Aktywny od: 2021-01-25

Asystentka / Asystent ds. Marketingu Handlowego

Pracodawca: KSM VISION Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Wsparcie administracyjne i operacyjne bieżącej pracy działu handlowego. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Bieżące wsparcie działań handlowych (realizowanie jasno sprecyzowanych celów, cold calling, budowanie bazy i generowanie Leadów) Wsparcie działań z zakresu marketingu i...

wielkopolskie / Poznań

Opis stanowiska: Wsparcie w zakresie prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami (m.in. BDO), Zapoznanie z wymaganiami prawnymi oraz korporacyjnymi w zakresie ochrony środowiska, Zbieranie i analiza danych do środowiskowych raportów korporacyjnych oraz...

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik sekretariatu

Pracodawca: PEKABEX

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Mszczonów

Opis stanowiska: Odbieranie telefonów i przekazywanie informacji osobom dzwoniącym, przekierowywanie rozmów do właściwych osób w firmie, Monitorowanie firmowej skrzynki mailowej, Obsługa spotkań oraz gości na terenie firmy, Ewidencjonowanie poczty przychodzącej i...