Referent

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łuków
Ogłoszenie o naborze Nr 72287

Warunki pracy


 • Praca administracyjno- biurowa. Siedziba Urzędu Skarbowego w Łukowie znajduje się przy ul. Międzyrzeckiej 72A, budynek jest dwukondygnacyjny i nie posiada windy. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze w pokoju biurowym. Praca wymaga sprawności obu rąk. Praca wykonywana jest przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Kontakt zewnętrzny kilka razy dziennie oraz wyjazdy służbowe na szkolenia. Czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:             Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.


 

Zakres zadań

 • Wprowadza do systemu informatycznego dane zawarte w deklaracjach, zeznaniach oraz przetwarza dokumenty przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tworzy rejestr przypisów i odpisów w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych US.
 • Przyjmuje deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, wydaje druki i formularze oraz udziela niezbędnych informacji z zakresu właściwości rzeczowej urzędu skarbowego w ramach bezpośredniej obsługi klientów.
 • Udostępnia informacji zawarte w elektronicznych bazach danych urzędu w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa w celu odpowiedzi na wnioski kierowane przez uprawnione przedmioty.
 • Wydaje zaświadczeń niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w celu realizacji wniosków złożonych przez klientów.
 • Dokonuje czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych, w szczególności w zakresie formalnej poprawności złożonych dokumentów oraz terminowości ich składania.
 • Wnioskuje o ukaraniu na podstawie Kodeksu karnego skarbowego sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych ujawnionych w toku pracy.
 • Przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • obsługa komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • łatwość komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty

  Aktywny od: 2021-01-25

  Asystentka / Asystent ds. Marketingu Handlowego

  Pracodawca: KSM VISION Sp. z o.o.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  mazowieckie / Warszawa

  Wsparcie administracyjne i operacyjne bieżącej pracy działu handlowego. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Bieżące wsparcie działań handlowych (realizowanie jasno sprecyzowanych celów, cold calling, budowanie bazy i generowanie Leadów) Wsparcie działań z zakresu marketingu i...

  Aktywny od: dzisiaj

  Asystent / Asystentka działu controllingu

  Pracodawca: Zoeller Tech Sp. z o.o.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  pomorskie / Rekowo Górne k. Redy

  Opis stanowiska: wsparcie w wykonywaniu analiz i raportów przygotowanie danych do budżetów oraz planów finansowych analiza danych finansowych współpraca z działem księgowości i Dyrektorem Finansowym praca w oparciu o system ERP i MS Excel Oczekiwania: studenci lub...

  wielkopolskie / Poznań

  Opis stanowiska: Wsparcie w zakresie prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami (m.in. BDO), Zapoznanie z wymaganiami prawnymi oraz korporacyjnymi w zakresie ochrony środowiska, Zbieranie i analiza danych do środowiskowych raportów korporacyjnych oraz...