Specjalista ds. ochrony danych osobowych

SALTUS Ubezpieczenia z siedzibą w Sopocie 

poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. ochrony danych osobowych
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: SODO/TUW/12/2020
Zadania na stanowisku:

 

Osoba zatrudniona będzie wraz z Inspektorem Ochrony Danych współodpowiedzialna za utrzymanie systemu ochrony danych osobowych w organizacji, w tym:

 • realizację wymagań RODO w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi
 • utrzymanie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych,
 • analizę i identyfikację ryzyk w zakresie przetwarzania danych,
 • zarządzanie naruszeniami,
 • poszerzanie wiedzy i podnoszenie świadomości wśród pracowników z zakresu przetwarzania danych osobowych
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją praw osób, których dane osobowe są przetwarzane,
 • wsparcie właścicieli procesów w obszarze przetwarzania danych osobowych w ich obszarach.
Od kandydatów oczekujemy:
 • doświadczenia i umiejętności implementacji wymagań RODO w procesach biznesowych,
 • bardzo dobrej znajomości wymagań RODO oraz umiejętności ich interpretacji,
 • wykształcenia wyższego,
 • samodzielności,
 • komunikatywności,
 • umiejętności przekazywania wiedzy.
Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie zdobyte w branży ubezpieczeniowej,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej.
Oferujemy:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • dodatki dla pracowników: dofinansowanie urlopu, PPE, ubezpieczenie zdrowotne; ubezpieczenie na życie; dostęp do programu Multisport, świąteczne upominki, możliwość dołączenia do grupy sportowej, 
 • dobrą lokalizację biura, w centrum Sopotu,
 • ruchomy rozkład czasu pracy i możliwość pracy zdalnej.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Sekretarka / Sekretarz

Pracodawca: Hasco-Lek S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Przejmij odpowiedzialność za: kompleksową obsługę Sekretariatu biura, obsługę spotkań zewnętrznych i wewnętrznych w Grupie Hasco, wsparcie w przygotowywaniu spotkań firmowych organizowanych na potrzeby Zarządu i Dyrekcji Grupy Hasco, przyjmowanie i łączenie...

Aktywny od: wczoraj

Assistant Service Operations Officer

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

Would you like to have an opportunity for close cooperation with many stakeholders across Nordea and touching different business areas? We are now looking for an Assistant/Service Operations Officer to be a part of securities holdings and cash accounts reconciliation...

Aktywny od: wczoraj

Junior Process Officer in Banking Operations Poland

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

Would you like to increase your knowledge within the Banking sector and collaborate with different stakeholders across Nordic countries and Poland? We are now looking for a Junior Process Officer to work with skilled international teams and provide invaluable support to our...