Technik prac biurowych

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku
Technik prac biurowych
Miejsce pracy: Łask
Numer: StPr/20/0404
OBOWIĄZKI:

Prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonywanie czynności sprawdzających zgodnie z obowiązującymi przepisami mających na celu: sprawdzanie terminowości w/w opłaty, stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów, przyjmowanie rozliczeń podatników z tytułu, nadpłat i zaległości. Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości. Przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie prowadzonych spraw. Terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowanie środków egzekucyjnych, takich jak upomnienie, tytuły wykonawcze. Prowadzenie niezbędnych rejestrów i ewidencji. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów. Sporządzanie postanowień i decyzji zgodnie z wymaganiami Ordynacji Podatkowej. Opracowywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia. Przestrzeganie terminów załatwiania spraw. Prowadzenie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Przekazywnie akt podlegającyh archiwizacji do archiwum zakładowego. Prowadzniee zbioru obowiązujących aktów normatywnych i podręcznej biblioteki prawnej w zakresie prowdzonych spraw. Przygotowywanie i wydawanie informacji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonych.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Miejsce pracy:

Łask


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Pracownik kancelaryjny

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ZOBACZ WIĘCEJ

opolskie / Lewin Brzeski

prace biurowe w urzędzie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Aktywny od: wczoraj

Pracownik obsługi biurowej

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

ZOBACZ WIĘCEJ

lubuskie / Zielona Góra

wg zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, brak

Aktywny od: wczoraj

Pracownik obsługi biurowej

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Gorlice

przyjmowanie wniosków i ich rejestracja, obsługa korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, ewidencjonowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, ewidencjonowanie dokumentów związanych z : rozpoczęciem i zakończeniem budowy, pozwoleniem na użytkowanie...