Starszy specjalista w Biurze Organizacyjnym

Ogłoszenie numer: 4006859, z dnia 2020-12-07

Polska Agencja Kosmiczna

Prezes

poszukuje kandydatów na stanowiska:

Starszy specjalista w Biurze Organizacyjnym

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: Ogłoszenie nr: 191

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy: Polska Agencja Kosmiczna, Oddział Terenowy w Warszawie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca z zarządzającym budynkiem; administracja i utrzymanie biura Agencji w zakresie dostawy mediów, Internetu, sprzątania, ubezpieczenia, itp.,
 • zarządzanie i administracja środkami trwałymi, wyposażeniem oraz flotą samochodową; prowadzenie dokumentacji, dokonywanie zamówień,
 • zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi,
 • wsparcie administracyjne pracy wszystkich departamentów w biurze,
 • organizacja i obsługa spotkań wewnętrznych oraz wizyt gości, w tym także wsparcie techniczne w obsłudze sprzętu,
 • udział w procesie udzielania zamówień publicznych oraz rozliczania dokumentów finansowo-księgowych,
 • sporządzanie i negocjowanie umów, instrukcji wewnętrznych, wprowadzanie optymalizacji w obszarze administracji,
 • sporządzanie rocznych planów zakupów w obszarze administracji; sporządzanie sprawozdań, analiz i zestawień.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
 • odpowiedzialność, terminowość,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów,
 • samodzielność w działaniu,
 • silna motywacja do pracy i samorozwoju,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność koordynowania wielu zadań jednocześnie,
 • mile widziane wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Osoby zainteresowane ofertą oraz spełniające wymagania prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • CV i listu motywacyjnego,
 • kopii dokumentów w zakresie wykształcenia,
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopii innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań,
 • kopii poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik kancelaryjny

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ZOBACZ WIĘCEJ

opolskie / Lewin Brzeski

prace biurowe w urzędzie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik obsługi biurowej

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

ZOBACZ WIĘCEJ

lubuskie / Zielona Góra

wg zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, brak

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik obsługi biurowej

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Gorlice

przyjmowanie wniosków i ich rejestracja, obsługa korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej, ewidencjonowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, ewidencjonowanie dokumentów związanych z : rozpoczęciem i zakończeniem budowy, pozwoleniem na użytkowanie...