Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Biłgoraj
Ogłoszenie o naborze Nr 70181

Warunki pracy


 • praca biurowa w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30,

 • częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi,

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • oświetlenie naturalne/sztuczne,

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji,

 • konieczność poruszania się po budynku: brak windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendy.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy oraz profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych.
 • Rozliczanie czasu służby i pracy pracowników i funkcjonariuszy.
 • Obsługa spotkań, narad i odpraw służbowych.
 • Obsługa kasowa Komendy (podczas nieobecności kasjerki).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, ustawy o PSP, instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w komendach powiatowych PSP (Zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej – Dz. Urz. MSW z 2013 r. poz. 27)
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, sprawne posługiwanie się aplikacjami biurowymi tj. edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, klientem poczty.
 • Umiejętność redagowanie pism urzędowych
 • Komunikatywność, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista.

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik Magazynowo Biurowy

Pracodawca: Vinderen Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa - Włochy

Zadania: obsługa magazynu podręcznego z płytkami ceramicznymi; odbieranie i nadawanie przesyłek; wsparcie techniczne biura (drobne prace instalacyjne, przemeblowania); dbanie o zaopatrzenie/zakupy. Oczekujemy: czynne prawo jazdy kat. B; podstawowa obsługa komputera;...

Aktywny od: dzisiaj

Specjalista w Sekretariacie Dyrektora

Pracodawca: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

ZOBACZ WIĘCEJ

dolnośląskie / Wrocław

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika to: bieżąca obsługa sekretariatu Dyrekcji DCTK, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej z DCTK, zapewnienie...

Aktywny od: dzisiaj

Asystent / Asystentka biura

Pracodawca: CLIMATECH

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Łomianki

Zatrudnimy studenta / studentkę uczelni technicznej III, IV lub V roku. Preferowane osoby z Łomianek lub bliskiej okolicy. Wymagana dyspozycyjność w okresie czerwic-wrzesień z możliwością dalszej współpracy. Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji,...