Sekretarz

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69993

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  • kontakty zewnętrzne kilka razy w tygodniu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • naturalne oświetlenie,

  • wymuszona  pozycja ciała,

  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

  • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

  • Obsługuje sekretariat dyrektora oraz zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP
  • Prowadzi terminarz kontaktów i spotkań kierownictwa biura, umawia, organizuje i obsługuje spotkania,
  • Kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do dekretacji i podpisu dyrektora oraz zastępców dyrektora biura
  • Udziela podstawowych informacji dotyczących kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych biura
  • Przekazuje kierownictwu Biura informacje wpływające drogą mailową
  • Rejestruje decyzje dyrektora Biura Kryminalnego KGP i prowadzi podręczną ewidencję aktów prawnych wydanych przez dyrektora BK KGP oraz aktów wyższego rzędu – bezpośrednio dotyczących Biura Kryminalnego KGP oraz zapoznaje naczelników wydziałów z aktami prawnymi dotyczącymi biura
  • Okresowo przekazuje akty spraw załatwionych do archiwum KGP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
  • Przyjmuje, ewidencjonuje, przekazuje i wysyła dokumenty jawne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku pracy w administracji publicznej
  • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • Umiejętności organizatorskie
  • Umiejętność współpracy
  • Umiejętność komunikowania się,
  • Organizowania pracy własnej
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Dokładność
  • Odporność na stres
  • Asertywność
  • Rzeczowość
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Przeszkolenie z zakresu pracy kancelaryjnej,
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
  • Znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Asystent działu Kadr i Płac

Pracodawca: CORTEN MEDIC TOMASZ SIKORA

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

współudział w obsłudze kadrowo-płacowej pracowników firmy (prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników) zgodnie z przepisami Prawa Pracy współudział w sporządzaniu deklaracji ZUS, PDOF, PFRON oraz sprawozdań GUS,...

Aktywny od: wczoraj

Stażysta w wydziale v ksiąg wieczystych

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

ZOBACZ WIĘCEJ

wielkopolskie / Gniezno

obsługa komputera, doręczanie zwrotnych potwierdzen odbioru, drukowanie zawiadomień, szycie akt, wysyłka i archiwizacja dokumentówWymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Aktywny od: wczoraj

Specjalista ds. administracji i rozwoju

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Słupsk

Zgodnie ze stanowiskiem. Godz. pracy 7-15. Umowa na 3 miesiące z możliwością przedłużeniaWymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wymagania inne: przy wykształceniu średnim niezbędne uprawnienia budowlane