Specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70002

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) - praca zmianowa, również w godzinach nocnych,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku brak podjazdów, w budynku brak windy.

Zakres zadań

 • Przekazuje do właściwych jednostek organizacyjnych Policji otrzymane od Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach (JIP) dane PNR - Passenger Name Record Data (dane dotyczące przelotu pasażera) lub wyniki ich przetwarzania na potrzeby dalszego sprawdzenia tych informacji lub podjęcia odpowiednich czynności
 • Koordynuje proces ustalania, aktualizacji oraz usuwania kryteriów przetwarzania danych PNR, w porozumieniu z właściwą jednostką organizacyjną Policji
 • Na wniosek jednostek organizacyjnych Policji, występuje do JIP o przekazanie danych PNR otrzymanych od przewoźników lotniczych, jak również o uzyskanie tych danych przez JIP w innym niż przewidzianym w ustawie terminie
 • Dokonuje weryfikacji wniosku o przekazanie danych PNR pod względem spełnienia wymogów formalnych
 • Współuczestniczy w opracowywaniu sprawozdań oraz informacji statystycznych i analitycznych dla Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych i jego Zastępców
 • Na wniosek jednostek organizacyjnych Policji, w ramach realizacji zadań wydziału dokonuje, modyfikuje i usuwa wpisy danych osób lub przedmiotów do SIS na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli
 • Dokonuje sprawdzeń danych VIS i udziela odpowiedzi na zapytania organów uprawnionych do pośredniego dostępu do danych VIS,
 • Dokonuje wpisów, modyfikacji i usunięć danych SIS w imieniu organów uprawnionych w przypadku braku bezpośredniego dostępu do KSI spowodowanego przyczynami niezależnymi od danego organu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w pracy w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność
 • Umiejętności analityczne i redakcyjne
 • Umiejętność obsługi komputera, w szczególności obsługi pakietu biurowego MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Znajomość przepisów dotyczących przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera
 • Znajomość przepisów dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty

  Aktywny od: wczoraj

  Recepcjonista

  Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

  ZOBACZ WIĘCEJ

  dolnośląskie / Legnica

  praca w recepcji hotelu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, brak Wykształcenie: średnie branżowe, brak Wykształcenie: średnie zawodowe, brak...

  Aktywny od: wczoraj

  Sekretarka / Sekretarz

  Pracodawca: Hasco-Lek S.A.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  mazowieckie / Warszawa

  Przejmij odpowiedzialność za: kompleksową obsługę Sekretariatu biura, obsługę spotkań zewnętrznych i wewnętrznych w Grupie Hasco, wsparcie w przygotowywaniu spotkań firmowych organizowanych na potrzeby Zarządu i Dyrekcji Grupy Hasco, przyjmowanie i łączenie...

  Aktywny od: wczoraj

  Assistant Service Operations Officer

  Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ

  łódzkie / Łódź

  Would you like to have an opportunity for close cooperation with many stakeholders across Nordea and touching different business areas? We are now looking for an Assistant/Service Operations Officer to be a part of securities holdings and cash accounts reconciliation...