Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 70030

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przy monitorze ekranowym przy sztucznym i naturalnym oświetleniu. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

Zakres zadań

 • Planuje i koordynuje potrzeby finansowe w zakresie szkolenia i usług oraz na zakup literatury do biblioteki i zakup prasy dla KWP w Rzeszowie i jednostek podległych w celu racjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na te zadania;
 • Wykonuje całokształt czynności związanych z mianowaniem na wyższe stopnie służbowe policjantów garnizonu podkarpackiego w celu wyróżnienia policjantów posiadających osiągnięcia i doświadczenie zawodowe;
 • Realizuje całokształt zadań związanych z opracowywaniem i weryfikacją wniosków dotyczących nadania orderów i odznaczeń, medali i odznak resortowych policjantom i pracownikom garnizonu podkarpackiego celem uznania osób posiadających osiągnięcia i doświadczenie zawodowe;
 • Obsługuje system wydawania legitymacji policyjnych (SWLP), przygotowuje zlecenia wykonania legitymacji służbowych dla policjantów garnizonu podkarpackiego oraz prowadzi ich ewidencje i rozliczenia w celu wydania tego dokumentu policjantom;
 • Sprawdza pod względem merytorycznym faktury i rachunki za zakupione towary i usługi oraz delegacje służbowe pobrane na potrzeby szkoleniowe;
 • Pobiera z systemu ZUS PUE elektroniczne zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu podkarpackiego oraz zajmuje się ich bieżącą dystrybucją do informacji kierownikom komórek organizacyjnych podległych KWP w Rzeszowie w celu ewidencji czasu służby i pracy;
 • Przydziela i ewidencjonuje numery służbowe (identyfikatory) policjantom garnizonu podkarpackiego oraz składa na nie zamówienia;
 • Zgłasza oraz wyrejestrowuje za pomocą systemu "Płatnik" do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego policjantów i pracowników KWP w Rzeszowie i jednostek podległych a także członków ich rodzin w celu realizacji obowiązku pracodawcy w zakresie zgłoszenia do ubezpieczenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów dotyczących stosunku służbowego policjantów oraz stosunku pracy pracowników
 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w realizacji zadań kadrowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikacji, umiejętność współdziałania w grupie
 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Master Data & Reporting Specialist

Pracodawca: Genpact PL

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Kraków

Responsibilities: Set up, modify, remove, deactivate, clean the customer master data in SAP Enter the sales deals into SAP Maintain data base of the master data and deal requests Communicate and cooperate with Customer Care and Credit Collection team Respond to internal and...

Aktywny od: dzisiaj

Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

  Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the...

Aktywny od: dzisiaj

Business Supporter to GFCP Application Management

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdańsk

  Do you want to be part of one of the most exciting efforts going on within Nordea? Do you want to join a high performing Nordic unit, working at the forefront in fighting financial crime?  We are now welcoming an Operational Business Supporter to contribute with your...