Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 70071

Warunki pracy


Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przy monitorze ekranowym przy sztucznym i naturalnym oświetleniu. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację dotycząca eksploatacji systemów teleinformatycznych i innego oprogramowania komputerowego użytkowanego w KWP w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów;
 • Prowadzi ewidencję elektronicznych nośników danych na potrzeby komórek organizacyjnych KWP by zapewnić rozliczalność oraz bezpieczeństwo danych przechowywanych na nośnikach elektronicznych;
 • Nadaje, modyfikuje i usuwa uprawnienia min. do centralnych systemów policyjnych ;
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą gwarancji na sprzęt i licencję na oprogramowanie oraz dokumentację związaną z użytkowaniem i dystrybucją sprzętu i materiałów informatyki dla zapewnienia rozliczalności majątku KWP w Rzeszowie;
 • Realizuje czynności związane z aktywacją, dezaktywacją, recertyfikacją i odblokowaniem kart mikroprocesorowych żeby umożliwić prawidłową identyfikację i uwierzytelnianie użytkowników w systemach jawnych Policji;
 • Obsługuje wojewódzkie repozytorium danych LDAP, obsługa polega na zakładaniu, usuwaniu i modyfikacji parametrów kont do pracy z systemami policyjnymi;
 • Udziela pomocy i konsultacji użytkownikom systemów teleinformatycznych Policji w zakresie weryfikacji nadanych uprawnień, rozwiązywania problemów z autoryzacją dla prawidłowej realizacji zadań na stanowisku operatora ds. rejestracji Wojewódzkiego Punktu Rejestracji (PR).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - minimum półtora roku pracy w administracji
 • Znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • Znajomość Zarządzenia nr 1041 KGP z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
 • Znajomość podstaw funkcjonowania relacyjnych baz danych
 • Ogólna wiedza o teleinformatycznych systemach bazodanowych wykorzystywanych przez Policję
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Recepcjonista

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

ZOBACZ WIĘCEJ

dolnośląskie / Legnica

praca w recepcji hotelu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, brak Wykształcenie: średnie branżowe, brak Wykształcenie: średnie zawodowe, brak...

Aktywny od: wczoraj

Sekretarka / Sekretarz

Pracodawca: Hasco-Lek S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Przejmij odpowiedzialność za: kompleksową obsługę Sekretariatu biura, obsługę spotkań zewnętrznych i wewnętrznych w Grupie Hasco, wsparcie w przygotowywaniu spotkań firmowych organizowanych na potrzeby Zarządu i Dyrekcji Grupy Hasco, przyjmowanie i łączenie...

Aktywny od: wczoraj

Assistant Service Operations Officer

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

Would you like to have an opportunity for close cooperation with many stakeholders across Nordea and touching different business areas? We are now looking for an Assistant/Service Operations Officer to be a part of securities holdings and cash accounts reconciliation...