Sekretarz

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70074

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • przyjmuje, rejestruje i wysyła korespondencję Departamentu, w szczególności na rzecz zadań związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POliŚ), Norweskim Mechanizmem Finansowym (NMF) i Mechanizmem Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), a także rozdziela zadekretowaną korespondencję do odpowiednich komórek organizacyjnych Departamentu
 • prowadzi obsługę telefoniczną Dyrektora i Zastępców Dyrektora, a także udziela telefonicznie lub bezpośrednio informacji interesantom, a w razie potrzeby kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • zbiera informacje dotyczące planu urlopów oraz ewidencjonuje krajowe i zagraniczne delegacje służbowe pracowników Departamentu
 • wspiera pracę Dyrektora, Zastępców Dyrektora i pracowników Departamentu w zakresie realizacji zadań, w tym prowadzi kalendarz zajęć Dyrektora i Zastępców Dyrektora
 • realizuje sprawy związane z zaopatrzeniem pracowników Departamentu w materiały biurowe i przydziały socjalne, a także w służbowe bilety komunikacji miejskiej, w tym prowadzi ewidencję wydanych biletów
 • prowadzi, w tym aktualizuje ewidencję danych teleadresowych instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ, MF EOG oraz osób nimi kierujących i informuje pracowników Departamentu o ich zmianach
 • prowadzi ewidencję sprzętu komputerowego przydzielonego do wspólnego użytkowania przez pracowników Departamentu na potrzeby prowadzonych zewnętrznie kontroli POIiŚ, a także monitoruje funkcjonowanie i dostępność dysku sieciowego Departamentu i zgłasza jego awarię
 • monitoruje przestrzeganie w Departamencie instrukcji kancelaryjnej oraz przechowuje i przekazuje akta spraw sekretariatu do archiwum Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • orientacja na klienta/interesanta
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty

  Aktywny od: dzisiaj

  Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

  ZOBACZ WIĘCEJ

  podlaskie / Radziłów

  pracownik administracyjno-biurowy

  Aktywny od: dzisiaj

  Reporting Specialist

  Pracodawca: ASTEK Polska

  ZOBACZ WIĘCEJ

  mazowieckie / Warszawa

    Poszukujemy kandydata na stanowisko Reporting Specialist Lokalizacja: Warszawa (obecnie zdalnie) Stawka: do 750 PLN netto + VAT/dzień, B2B (w zależności od doświadczenia i umiejętności)  Oczekiwania: umiejętność rozumienia, gromadzenia, analizowania i...

  Aktywny od: dzisiaj

  Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

  ZOBACZ WIĘCEJ

  łódzkie / Andrespol

  Pracownik administracyjno-biurowy