Starszy specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70108

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura
w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18º Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Zgłaszanie do komórki finansowej GITD przypisu należności pieniężnych pozostających we właściwości Wydziału Rozliczeń i Windykacji oraz przekazywanie wszelkich informacji, mających wpływ na zmianę wysokości bądź wymagalności zgłoszonego przypisu;
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie należności pozostających we właściwości Wydziału Rozliczeń i Windykacji;
 • Prowadzenie czynności przed egzekucyjnych i dochodzenie należności pieniężnych pozostających we właściwości Wydziału Rozliczeń i Windykacji w trybie egzekucji administracyjnej lub sądowej oraz po ogłoszeniu upadłości i restrukturyzacji;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających i odwoławczych oraz aktualizacja wniosków o wszczęcie egzekucji;
 • Sporządzanie projektów pism i rozstrzygnięć podejmowanych w przedmiocie wnoszonych od osób zobowiązanych środków zaskarżenia na prowadzone postępowania egzekucyjne;
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi GITD w zakresie prowadzonych postepowań;
 • Korespondencja z osobami zobowiązanymi, organami egzekucyjnymi oraz innymi organami państwowymi w zakresie prowadzonych przez Wydziału Rozliczeń i Windykacji spraw;
 • Sporządzanie wkładów do sprawozdań, spraw wynikających ze skarg oraz ponagleń na bezczynność i przewlekłość organu w sprawach należących do właściwości rzeczowej WRW.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej
 • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym; ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym Inspekcji Transportu Drogowego; ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; ustawa Ordynacja podatkowa; ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawa Kodeks postępowania cywilnego; ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie dotyczącym postępowania mandatowego; Kodeks wykroczeń w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym; ustawy Kodeks karny w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym; ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; ustawa o kosztach komorniczych; ustawa o komornikach sądowych; Kodeks Spółek Handlowych; prawa upadłościowego; prawa restrukturyzacyjnego; przepisy unijne w zakresie dochodzenia należności, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i umowy m. narodowe w zakresie dochodzenia należności; przepisy wykonawcze do ww. aktów.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • Kompetencje: komunikatywność, negocjowanie, organizacja pracy własnej, współpraca w zespole, sumienność, samodzielność, kreatywność, rzetelność, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty

  Aktywny od: dzisiaj

  Specjalista ds. Personalnych i Administracji

  Pracodawca: Jobfinder Ewelina Hordyniec

  ZOBACZ WIĘCEJ

  mazowieckie / Warszawa

  Opis stanowiska: Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienie poprawnego przepływu dokumentacji pracowniczej Zlecenie realizacji szkoleń BHP i badań lekarskich Obsługa dokumentacyjna zmian wynagrodzeń, umów, zapewnienie monitorowania...

  Aktywny od: dzisiaj

  Dyżurny Lokalnego Centrum Nadzoru

  Pracodawca: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego

  ZOBACZ WIĘCEJ

  dolnośląskie / Wrocław

  Opis stanowiska pracy do zakresu obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie: pełnienie dyżurów i monitorowanie stanu bezpieczeństwa w szpitalu oraz reagowanie na zgłaszane naruszenia, incydenty i awarie w zakresie opracowanych w szpitalu procedur i planów...

  Aktywny od: dzisiaj

  Asystent / Asystentka ds. Przyjęcia Towaru

  Pracodawca: Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  lubuskie / Zielona Góra

  Jeżeli: Jesteś pozytywnie nastawiony do ludzi i lubisz pracę w zespole;   Bierzesz odpowiedzialność za to co robisz;  Skrupulatność i dokładność to Twoje mocne strony. Będziesz odpowiedzialny za: Organizację rozładunku i załadunek zgodnie z planem dostaw;...