Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 70119

Warunki pracy

kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu, innych jednostek Policji oraz interesantami,
praca związana z opracowywaniem dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych, prowadzeniem szkoleń policjantów i pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, monitorowanie prawidłowości realizacji zasad przetwarzania danych osobowych przez policjantów i pracowników.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym;
narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, komputer,
w budynku brak jest windy, konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami;
Przed zatrudnieniem niezbędne będzie poddanie się procedurze w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą :poufne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Zakres zadań

 • Realizowanie obowiązków inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem niejawnych systemów teleinformatycznych oraz realizacją zadań przez administratorów i użytkowników tych systemów, a zawartych w dokumentacji opracowanej dla poszczególnych systemów.
 • Reagowanie na zaistniałe incydenty teleinformatyczne, przeprowadzanie czynności wyjaśniających, sporządzanie dokumentacji z zaistniałych incydentów teleinformatycznych oraz opracowywanie procedur zaradczych.
 • Kontrola komórek organizacyjnych KWP w Białymstoku w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych w oparciu o roczny plan kontroli.
 • Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych.
 • Prowadzenie audytów i sprawdzeń systemów niejawnych użytkowanych w KWP w Białymstoku oraz uczestniczenie w tworzeniu i likwidacji stanowisk dostępowych do systemów niejawnych.
 • Uczestniczenie w określaniu poziomu zagrożeń, szacowaniu ryzyka oraz doborze środków bezpieczeństwa fizycznego w zakresie lokalizacji stanowisk systemów niejawnych w celu zapewnienia optymalnego zabezpieczenia przetwarzanych informacji niejawnych oraz w tworzeniu opisu lokalnego środowiska stanowiska komputerowego systemu niejawnego.
 • Nadzorowanie funkcjonowania systemu kontroli dostępu do monitoringu, funkcjonujących na terenie obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku usytuowanego przy ul. Sienkiewicza 65.
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających w systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu informatycznym, teleinformatycznym lub kierunkach pokrewnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu organizacji, funkcjonowania i zabezpieczania systemów informatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne przeszkolenie dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Recepcjonista

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

ZOBACZ WIĘCEJ

dolnośląskie / Legnica

praca w recepcji hotelu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, brak Wykształcenie: średnie branżowe, brak Wykształcenie: średnie zawodowe, brak...

Aktywny od: wczoraj

Sekretarka / Sekretarz

Pracodawca: Hasco-Lek S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Przejmij odpowiedzialność za: kompleksową obsługę Sekretariatu biura, obsługę spotkań zewnętrznych i wewnętrznych w Grupie Hasco, wsparcie w przygotowywaniu spotkań firmowych organizowanych na potrzeby Zarządu i Dyrekcji Grupy Hasco, przyjmowanie i łączenie...

Aktywny od: wczoraj

Assistant Service Operations Officer

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

Would you like to have an opportunity for close cooperation with many stakeholders across Nordea and touching different business areas? We are now looking for an Assistant/Service Operations Officer to be a part of securities holdings and cash accounts reconciliation...