Główny specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70123

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca biurowa przy komputerze. Praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: VI p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Analizuje: dokumenty sprawozdawcze, wnioski organów spółek, sporządzane opinie i informacje w sprawach spółek oraz projekty uchwał
 • Przygotowuje instrukcje głosowania dla reprezentantów Skarbu Państwa na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników spółek
 • Monitoruje i analizuje sytuację ekonomiczno-finansową nadzorowanych podmiotów i realizowanych przez nie programów restrukturyzacji
 • Przygotowuje informacje i wyjaśnienia na wystąpienia nadzorowanych spółek, organów kontrolnych, parlamentarzystów, związków zawodowych, dziennikarzy, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz innych organów administracji rządowej i samorządowej
 • Utrzymuje bieżące kontakty z radami nadzorczymi spółek oraz organizuje spotkania z członkami rad nadzorczych w siedzibie Ministerstwa
 • Opracowuje, opiniuje i aktualizuje statuty oraz umowy spółek
 • Prowadzi dokumentację związaną ze składami zarządów i rad nadzorczych spółek
 • Przygotowuje stanowiska Ministra na posiedzenia Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów
 • Współpracuje z innymi organami administracji publicznej oraz parlamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w nadzorze właścicielskim lub dziedzinach związanych z zastosowaniem prawa i/lub ekonomii w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych
 • Umiejętności: analizy złożonych procesów i dokonywania ich oceny, wypracowywania i prezentacji własnego stanowiska, organizacji pracy własnej, pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Recepcjonista / Recepcjonistka (k/m) z językiem angielskim

Pracodawca: Grupa Inter Cars

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Główne zadania: bieżąca obsługa recepcji oraz spotkań służbowych, obsługa centrali telefonicznej, zarządzanie salami konferencyjnymi, zarządzanie kalendarzem spotkań firmowych, zarządzanie korespondencją wychodzącą i przychodzącą, dbanie o właściwy...

Aktywny od: dzisiaj

Triażysta

Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

(Miejsce pracy do wyboru: Aleje Jerozolimskie, Wołoska, Inflancka)   Aplikuj, jeśli: posiadasz wykształcenie min. średnie, znasz język angielski na poziomie min. B1, jesteś osobą komunikatywną, chcesz pracować w ramach umowy zlecenie. Twoimi głównymi obowiązkami...

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik Administracyjny ds. Spedycji Morskiej

Pracodawca: cargo-partner spedycja sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdynia

Do Twoich najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie: organizacja obrotu dokumentów działu spedycji (kompletowanie, sprawdzanie poprawności i archiwizowanie dokumentów; wystawianie faktur) współpraca z biurami cargo-partner w Polsce i na świecie...