Starszy specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70058

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


 

Zakres zadań

 • Analizuje i opiniuje w ramach kompetencji Departamentu Współpracy z Zagranicą projekty aktów prawnych i projekty stanowisk przekazywane do konsultacji, w celu zapewnienia zgodności przygotowywanych w MKiDN projektów aktów prawnych z obowiązującym w RP systemem prawnym.
 • Organizuje i koordynuje współpracę kulturalną z Arabią Saudyjską, Bahrajnem, Egiptem, Irakiem, Iranem, Izraelem, Autonomią Palestyńską, Jemenem, Jordanią, Katarem, Kuwejtem, Libanem, Omanem, Syrią, i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, w tym na bieżąco współpracuje z ministerstwami oraz instytucjami ds. kultury w powyższych krajach, w celu realizowania współpracy dwustronnej i promocji kultury polskiej na świecie
 • Inicjuje, koordynuje i monitoruje działania związane ze współpracą z polskimi i zagranicznymi instytucjami działającymi w obszarze kultury oraz placówkami dyplomatycznymi realizującymi przedsięwzięcia w obszarze promocji kultury polskiej za granicą, w celu promocji kultury polskiej na świecie.
 • Koordynuje pod względem merytorycznym przygotowanie zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw będących w kompetencjach Departamentu, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zagranicznych delegacji i wizyt gości zagranicznych.
 • Koordynuje współpracę z Sejmem i Senatem RP, w tym sporządza we współpracy z innymi pracownikami Departamentu odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie i oświadczenia senatorskie kierowane do Ministra KiDN, a będące w kompetencjach DWZ, w celu realizacji ustawowego obowiązku udzielenia terminowej odpowiedzi na powyższą korespondencję.
 • Analizuje, opiniuje i sporządza umowy cywilno-prawne zawierane przez Dyrektora Generalnego na rzecz działań merytorycznych podejmowanych przez Departament oraz weryfikuje poprawność innych dokumentów pod względem formalno-prawnym, w celu zapewnienia zgodności dokumentów z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi MKiDN oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Analizuje oraz opiniuje dokumenty związane z międzynarodową współpracą kulturalną, formułuje propozycje stanowiska MKiDN w tym obszarze oraz opracowuje materiały informacyjne, sprawozdania i notatki przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi resortami w zakresie wymiany informacji dotyczących polityki kulturalnej, w celu współpracy dwustronnej i promocji kultury polskiej na świecie.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną, w celu właściwego realizowania zadań Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie współpracy w środowisku międzynarodowym
 • Wiedza z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
 • Wiedza z zakresu protokołu dyplomatycznego
 • Wiedza z zakresu prawa międzynarodowego, w tym w szczególności w zakresie umów dwustronnych i bazy prawno-traktatowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Kompetencje: analityczne myślenie; rzetelność i terminowość; skuteczna komunikacja; umiejętność pracy zespołowej; umiejętność negocjowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka europejskiego lub pozaeuropejskigo na poziomie B1

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Asystent / Asystentka Vice Prezesa Zarządu ds. handlu i marketingu

Pracodawca: Grupa Zdunek Sp. z o.o. Sp. K.

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdańsk

  Osoba, która obejmie to stanowisko będzie odpowiedzialna za: Opracowywanie raportów i zestawień oraz wsparcie administracyjne, Przygotowywanie analiz i prezentacji, Zarządzanie terminarzem spotkań, Obsługę spotkań biznesowych, Organizację spotkań wewnętrznych...

Aktywny od: dzisiaj

Assistant Capital & Risk Analyst in Group Finance

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

  Would you like to explore data analytics area in a diverse team spanning multiple countries working in processes with a good pulse? We are looking for an Assistant Capital & Risk Analyst within Group Finance. You will be responsible for analysis and delivery of monthly and...

Aktywny od: dzisiaj

Master Data & Reporting Specialist

Pracodawca: Genpact PL

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Kraków

Responsibilities: Set up, modify, remove, deactivate, clean the customer master data in SAP Enter the sales deals into SAP Maintain data base of the master data and deal requests Communicate and cooperate with Customer Care and Credit Collection team Respond to internal and...