Specjalista

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70006

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu,


- stres związany z wykonywanymi obowiązkami,


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka),


- stanowisko zlokalizowane jest na parterze urzędu,


- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami (budynek 2 piętrowy),


- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,


- brak podjazdów i wind w budynku,


- pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób z  


  niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Kontrolowanie oraz weryfikowanie pod względem formalno-prawnym dokumentów składanych przez podmioty uprawnione, w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych dla Archiwum w celu efektywnego i sprawnego udzielania zamówień publicznych.
 • W ramach prac Komisji przetargowej sporządzanie dokumentacji w oparciu o dane przekazane przez osoby wnioskujące o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyjaśnień, a także modyfikowanie dokumentów przetargowych, przygotowywanie projektów umów zawieranych z Wykonawcami w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Udział w pracach Komisji przetargowej, w celu zabezpieczenia i zapewnienia poprawności procedury zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych oraz nadzór nad przebiegiem przydzielonych procedur ze szczególnym uwzględnieniem wiążących terminów, w tym również przekazywanie informacji Wykonawcom.
 • Prowadzenie rejestru zamówień; potwierdzanie wniosków wydatkowania środków finansowych poniżej i powyżej 30 000 euro, prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów i procedur pracownikom innych komórek organizacyjnych.
 • Przedkładanie niezbędnej dokumentacji wewnętrznym i zewnętrznym uprawnionym podmiotom kontroli, opracowywanie wyjaśnień oraz udzielanie wymaganych informacji.
 • Archiwizowanie wytworzonej dokumentacji przetargowej przez okres wymagany procedurami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w bezpośredniej realizacji postępowań przetargowych po stronie Zamawiającego
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość komunikacji

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Recepcjonistka / Recepcjonista

Pracodawca: Cavatina GW Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

śląskie / Bielsko-Biała

Opis stanowiska: prowadzenie dokumentacji i nadzór nad obiegiem informacji, nadzór nad korespondencją zewnętrzną i wewnętrzną, obiegiem dokumentów, rejestracja faktur, odbieranie telefonów i łączenie rozmów, odpowiedzialność za recepcję, organizowanie i...

Aktywny od: wczoraj

Referent ds. administracji

Pracodawca: SuperDrob S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Karczew

Obowiązki: wystawianie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami; wystawianie zamówień w obowiązującym programie; dbanie o prawidłowy obieg dokumentów według określonego w Spółce schematu; nadzór nad terminowym przepływem informacji i obowiązującą...

Aktywny od: wczoraj

Referent ds. administracyjno-biurowych

Pracodawca: Dino Polska S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

wielkopolskie / Krotoszyn

Analizę dokumentów zgodnie z procedurami firmy Wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie Współpracę z pozostałymi działami w firmie Samodzielne realizowanie bieżących zadań Otwartości na nowe wyzwania Bardzo dobrej organizacji pracy Komunikatywności...