Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 70032

Warunki pracy

bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • nadzór merytoryczny w zakresie obiegu dokumentaci jawnej, dokonywanie sprawdzeń prawidłowości czynności kancelaryjnych wykonywanych w sekretariatach Wydziałów KWP w Gdańsku oraz jednostkach Policji województwa pomorskiego, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz instruktarzy w tym zakresie,
 • samodzielna realizacja zadań związanych z protokolarnym przekazywaniem dokumentacji i składników majątkowych komórek organizacyjnych KWP w Gdańsku oraz jednostek podległych w celu zapewnienia właściwego postępowania z dokumentacją jawną,
 • przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek wpływających do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, obsługa elektronicznych skrzynek podawczych KWP w Gdańsku,
 • organizacja pod względem logistycznym narad, konferencji, odpraw służbowych i uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze obiegu dokumentów.
 • znajomość w stopniu komunikatywnym języka angielskiego oraz innego języka obcego,
 • znajomość przepisów dot. instrukcji kancelaryjnej i zasad pracy biurowej w administracji publicznej,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, asertywność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach Policji

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Młodszy analityk ds. rozliczeń

Pracodawca: BPO International

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Opis stanowiska: Aktywna rozbudowa portfolio partnerów biznesowych oraz budowanie relacji i współpraca z obecnymi partnerami; Analiza rynku i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju sieci dystrybucji; Analiza finansowa współpracy z Partnerami; Współpraca z innymi...

Aktywny od: wczoraj

Asystent / Asystentka działu

Pracodawca: Eneria Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdańsk

Opis stanowiska: zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura Oddziału oraz obsługa bieżących spraw administracyjnych ścisła współpraca z działem księgowości – opisywanie faktur, ewidencja dokumentów rozliczanie zaliczek oraz wydatków pracowników...

Aktywny od: wczoraj

Recepcjonista / Recepcjonistka (k/m) z językiem angielskim

Pracodawca: Grupa Inter Cars

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Główne zadania: bieżąca obsługa recepcji oraz spotkań służbowych, obsługa centrali telefonicznej, zarządzanie salami konferencyjnymi, zarządzanie kalendarzem spotkań firmowych, zarządzanie korespondencją wychodzącą i przychodzącą, dbanie o właściwy...