Starszy specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69870

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym;


- wysiłek fizyczny;


- zagrożenie chorobami skórnymi, układu oddechowego i alergiami.


 


 

Zakres zadań

 • Przyjmuje na stan archiwum zakładowego materiały archiwalne oraz dokumentację niearchiwalną w postaci papierowej oraz w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją; ewidencjonuje przyjętą dokumentację;
 • Porządkuje dokumentację stanowiącą zasób archiwum zakładowego, w tym materiały archiwalne, podlegające przekazaniu do archiwum państwowego;
 • Udostępnia dokumentację przechowywaną w archiwum zakładowym do celów służbowych oraz prowadzi kwerendy w zasobie archiwum zakładowego oraz udostępnia osobom prywatnym dokumentację do celów naukowych, przygotowuje projekty odpowiedzi do instytucji państwowych i osób prywatnych;
 • Prowadzi bieżące konsultacje dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowego prowadzenia dokumentacji w komórkach organizacyjnych oraz prawidłowego opracowania dokumentacji podlegającej przekazaniu do archiwum zakładowego, w tym archiwizacji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 • Przygotowuje materiały archiwalne do przekazania do archiwum państwowego;
 • Przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie badań mikrobiologicznych, fumigacji oraz konserwacji akt;
 • Utrzymuje stały kontakt z Archiwum Akt Nowych oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w zakresie postępowania z dokumentacją oraz innymi instytucjami i osobami prywatnymi w zakresie udostępniania dokumentacji;
 • Wycofuje dokumentację ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w archiwum zakładowym lub w archiwum państwowym, lub w firmach zajmujących się archiwizacją akt
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • umiejętność porządkowania, ewidencjonowania oraz technicznego zabezpieczania dokumentacji
 • doskonalenie zawodowe, Identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs kancelaryjny I lub II stopnia

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Master Data & Reporting Specialist

Pracodawca: Genpact PL

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Kraków

Responsibilities: Set up, modify, remove, deactivate, clean the customer master data in SAP Enter the sales deals into SAP Maintain data base of the master data and deal requests Communicate and cooperate with Customer Care and Credit Collection team Respond to internal and...

Aktywny od: dzisiaj

Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

  Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the...

Aktywny od: dzisiaj

Business Supporter to GFCP Application Management

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdańsk

  Do you want to be part of one of the most exciting efforts going on within Nordea? Do you want to join a high performing Nordic unit, working at the forefront in fighting financial crime?  We are now welcoming an Operational Business Supporter to contribute with your...