Młodszy archiwista

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 69580

Warunki pracy

- praca biurowa (siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie) i fizyczna w siedzibie Archiwum i poza nim,
- sztuczne oświetlenie miejsca pracy,
- kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka),
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kwerend w zasobie, na zamówienie klientów archiwum
 • wykonywanie kontroli i ekspertyz w archiwach zakładowych, w celu kształtowania zasobu archiwalnego
 • prowadzenie kancelarii oddziału zamiejscowego w systemie EZD
 • udostępnianie materiałów archiwalnych użytkownikom w czytelni archiwum
 • zabezpieczanie materiałów archiwalnych (przez przekładanie do specjalistycznych opakowań, monitorowanie warunków przechowywania itd.) w celu ich ochrony

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w archiwum lub na stanowisku przy wykonywaniu działalności kancelaryjnej
 • Umiejętność obsługiwania programów komputerowych
 • Znajomosć ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Znajomość Rozporządzenia MKiDN z 20.10.2015 w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Znajomość przepisów KPA w zakresie wydawania zaświadczeń
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Technik prac biurowych

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

ZOBACZ WIĘCEJ

śląskie / Nakło Śląskie

zapoznianie się z przepisami BHP i p.poż., zapozannie się z dokumentacją ŚODR, zapoznanie się z metodyką pracy doradczej, wykonywanie prac biurowych, pomoc w organizowaniu szkoleń, przyotowanie wniosków dla rolników,Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...

Aktywny od: wczoraj

Asystent ds. sprzedaży i handlu

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

ZOBACZ WIĘCEJ

śląskie / Żywiec

Kontakt z dostawcami i odbiorcami chińskojęzycznymi, dbałość o dostępność towarów u kontrahentów, zakup towarów, monitorowanie potrzeb klientów, planowanie, rozliczanie, przygotowywanie raportów, kompletowanie dokumentów, dostarczanie dokumentów do biura,...

Aktywny od: wczoraj

Archiwista

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

ZOBACZ WIĘCEJ

podkarpackie / Mielec

Pomoc w archiwum zakładowym, w tym: -przygotowanie dokumentacji celem przekazania jej do archiwum -sporządzanie dokumentacji na stanowisku archiwisty -układanie w archiwum przekzanych dokumentów oraz pomoc w kancelarii Starostwa, w tym: -rejestrowanie korenspondemcji...