Archiwista

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69592

Warunki pracy

- praca biurowa (siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie) i fizyczna w siedzibie Archiwum,
- sztuczne oświetlenie miejsca pracy,
- kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka),
- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
- praca na wysokości do 3 m

Zakres zadań

 • obsługa pracowni naukowej
 • porządkowanie akt uszkodzonych w czasie powodzi
 • przeprowadzanie skontrum zasobu oddziału
 • utrzymanie czystości w obrębie oddziału
 • opracowywanie dokumentacji pruskich i niemieckich urzędów z wykorzystaniem specjalistycznych baz komputerowych
 • wykonywanie kwerend
 • utrzymanie właściwych warunków przechowywania zasobu oddziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie policealne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w obszarze archiwalnym
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (warunek konieczny)
 • umiejętność odczytywania pisma neogotyckiego-rękopiśmiennego
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • znajomość przepisów KPA w zakresie wydawania zaświadczeń
 • znajomość podstawowych programów komputerowych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność wykonywania pracy samodzielnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wskazana praktyka w archiwum państwowym, w muzeum z powierzonym zasobem archiwalnym lub w archiwum zakładowym innnej instytucji posiadającej zasób pruski i niemiecki
 • doświadczenie w pracy przy aktach pruskich i niemieckich urzędów z XIX i XX wieku

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Master Data & Reporting Specialist

Pracodawca: Genpact PL

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Kraków

Responsibilities: Set up, modify, remove, deactivate, clean the customer master data in SAP Enter the sales deals into SAP Maintain data base of the master data and deal requests Communicate and cooperate with Customer Care and Credit Collection team Respond to internal and...

Aktywny od: dzisiaj

Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

  Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the...

Aktywny od: dzisiaj

Business Supporter to GFCP Application Management

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdańsk

  Do you want to be part of one of the most exciting efforts going on within Nordea? Do you want to join a high performing Nordic unit, working at the forefront in fighting financial crime?  We are now welcoming an Operational Business Supporter to contribute with your...