Młodszy archiwista

Archiwum Państwowe w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 69558

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- reprezentacja urzędu,
- wyjazdy służbowe,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- możliwy kontakt z czynnikiem alergennym,
- praca z komputerem,
- praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi,
- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku,
- dźwig osobowy i towarowy.

Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- dopłata do działalności kulturalno-oświatowej

Zakres zadań

 • Rozpatruje wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, przekłada je w razie potrzeby Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, w celu wydania zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania określony w jednolitych rzeczowych wykazach akt (lub kwalifikacjach) upłynął, jednocześnie czuwa nad ochroną przed zniszczeniem materiałów archiwalnych (kat. A).
 • Przeprowadza wybrane kontrole postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w organach i jednostkach organizacyjnych: sporządza protokoły i opracowuje wystąpienia pokontrolne, sprawdza stan realizacji zaleceń pokontrolnych. Opracowuje zalecenia i wnioski pokontrolne dla kontrolowanych podmiotów archiwalnych w celu zapewnienia prawidłowego realizowania przez nie normatywów kancelaryjno-archiwalnych oraz uporządkowania, przechowywania i zabezpieczenia zasobu archiwalnego.
 • Wykonuje wybrane ekspertyzy archiwalne dokumentacji podległej ekspertyzie, dokumentacji wyłączonej z wniosków na brakowanie, materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do zasobu Archiwum Państwowego, w celu prawidłowego ustalenia wartości archiwalnej dokumentacji poddawanej ekspertyzie lub poprawności przygotowania materiałów archiwalnych do przejęcia.
 • Uczestniczy w procesie przejmowania wybranych materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, ocenia poprawność uporządkowania, zewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia przekazywanych materiałów oraz poprawność rysów historycznych dołączonych, w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi przejmowania materiałów archiwalnych na wieczyste przechowywanie do Archiwum Państwowego. Współpracuje z Oddziałem I w zakresie ich przejmowania.
 • Udziela konsultacji i doradza w zakresie państwowego zasobu archiwalnego.
 • Uczestniczy w posiedzeniach Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji.
 • Aktualizuje bazy danych funkcjonujące w Oddziale. Śledzi zmiany i na bieżąco zapoznaje się z nowymi przepisami z zakresu spraw archiwalnych, śledzi szczegółowe przepisy resortowe.
 • Prowadzi prace naukowe i popularyzatorskie, tj. bierze udział w zebraniach naukowych organizowanych w Archiwum, uczestniczy w pracach naukowych inicjowanych i prowadzonych w Archiwum, popularyzacji działalności archiwalnej i zasobu Archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • znajomość systemów kancelaryjnych stosowanych w jednostkach organizacyjnych przepisów prawnych, spraw ustrojowych administracji rządowej, samorządowej;
 • biegła obsługa pakietu MS Office i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poz. min. B1
 • komunikatywność, sumienność, stanowczość, zdolności organizacyjne
 • przeszkolenie dotyczące różnych rodzajów dokumentacji współczesnej: technicznej, geodezyjnej i kartograficznej, audiowizualnej, elektronicznej
 • znajomość obsługi systemu EZD

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Master Data & Reporting Specialist

Pracodawca: Genpact PL

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Kraków

Responsibilities: Set up, modify, remove, deactivate, clean the customer master data in SAP Enter the sales deals into SAP Maintain data base of the master data and deal requests Communicate and cooperate with Customer Care and Credit Collection team Respond to internal and...

Aktywny od: dzisiaj

Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

  Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the...

Aktywny od: dzisiaj

Business Supporter to GFCP Application Management

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdańsk

  Do you want to be part of one of the most exciting efforts going on within Nordea? Do you want to join a high performing Nordic unit, working at the forefront in fighting financial crime?  We are now welcoming an Operational Business Supporter to contribute with your...