Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Technik
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69479

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • Dokonywanie bieżących oraz powtórnych weryfikacji opłat statutowych wnoszonych przez podmioty odpowiedzialne, zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną w sprawie trybu weryfikacji prawidłowości opłat wnoszonych za czynności związane z działalnością statutową
 • Analiza dokumentacji źródłowej pod względem zasadności dokonania zwrotów, przygotowywanie dyspozycji zwrotu środków z tytułu nadpłat za opłaty statutowe oraz z tytułu wpłat nienależnie dokonanych przed podmioty odpowiedzialne
 • Sporządzanie zestawień zbiorczych dla właściwego organu z nieuiszczonych opłat skarbowych od dokonywanych czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń i zezwoleń oraz przygotowywanie dyspozycji zwrotów z tytułu nienależnie wpłaconych do Urzędu opłat skarbowych
 • Prowadzenie oraz uaktualnienie baz danych Wydziału
 • Wyjaśnianie z komórkami organizacyjnymi, podmiotami odpowiedzialnymi oraz bankami skomplikowanych i złożonych spraw dotyczących zwrotów opłat statutowych
 • Przygotowywanie korespondencji w języku polskim i angielskim do podmiotów odpowiedzialnych wnoszących opłaty

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość komputera (MS Office)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
 • systematyczność w pracy
 • dokładność
 • rzetelność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty

  Aktywny od: wczoraj

  Młodszy analityk ds. rozliczeń

  Pracodawca: BPO International

  ZOBACZ WIĘCEJ

  mazowieckie / Warszawa

  Opis stanowiska: Aktywna rozbudowa portfolio partnerów biznesowych oraz budowanie relacji i współpraca z obecnymi partnerami; Analiza rynku i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju sieci dystrybucji; Analiza finansowa współpracy z Partnerami; Współpraca z innymi...

  Aktywny od: wczoraj

  Asystent / Asystentka działu

  Pracodawca: Eneria Sp. z o.o.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  pomorskie / Gdańsk

  Opis stanowiska: zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura Oddziału oraz obsługa bieżących spraw administracyjnych ścisła współpraca z działem księgowości – opisywanie faktur, ewidencja dokumentów rozliczanie zaliczek oraz wydatków pracowników...

  Aktywny od: wczoraj

  Recepcjonista / Recepcjonistka (k/m) z językiem angielskim

  Pracodawca: Grupa Inter Cars

  ZOBACZ WIĘCEJ

  mazowieckie / Warszawa

  Główne zadania: bieżąca obsługa recepcji oraz spotkań służbowych, obsługa centrali telefonicznej, zarządzanie salami konferencyjnymi, zarządzanie kalendarzem spotkań firmowych, zarządzanie korespondencją wychodzącą i przychodzącą, dbanie o właściwy...