Starszy specjalista

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69389

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych.
Czynności fizyczne:
1.rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach,
2.obsługa klientów zewnętrznych,
3.konieczność poruszania się po terenie Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowego.

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentów księgowych,
 • dekretowanie dokumentów,
 • księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych dokumentów księgowych,
 • wyjaśnianie dowodów wpłat,
 • dokonywanie zwrotów opłat nienależnych,
 • uzgadnianie kont analitycznych z syntetycznymi,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień z realizacji dochodów oraz przygotowywanie danych do sprawozdań,
 • terminowe przekazywanie dochodów z rachunku Urzędu na rachunek budżetu państwa,
 • archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie księgowości.
 • znajomość ustawy o rachunkowości, aktualnych aktów prawnych w zakresie finansów publicznych i ustaw podatkowych, prawo własności przemysłowej,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • otwarty stosunek do klienta, cierpliwość w kontaktach z klientami oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • wysoka kultura osobista i asertywność w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B1,
 • przeszkolenie z obsługi systemów finansowo – księgowych,
 • umiejętność analizy i interpretacji zmieniających się przepisów w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, podatków.

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Główny specjalista

Pracodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:  - zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  - praca administracyjno- biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, -...

Aktywny od: wczoraj

Recepcjonistka / Recepcjonista

Pracodawca: Cavatina GW Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

śląskie / Bielsko-Biała

Opis stanowiska: prowadzenie dokumentacji i nadzór nad obiegiem informacji, nadzór nad korespondencją zewnętrzną i wewnętrzną, obiegiem dokumentów, rejestracja faktur, odbieranie telefonów i łączenie rozmów, odpowiedzialność za recepcję, organizowanie i...

Aktywny od: wczoraj

Referent ds. administracji

Pracodawca: SuperDrob S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Karczew

Obowiązki: wystawianie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami; wystawianie zamówień w obowiązującym programie; dbanie o prawidłowy obieg dokumentów według określonego w Spółce schematu; nadzór nad terminowym przepływem informacji i obowiązującą...