Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu medycyny lub farmacjiRekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu medycyny lub farmacjiOd kandydatów oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego,

 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),

 • dobrej znajomości terminologii z zakresu medycyny lub farmacji,

 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,

 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.),

 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),

 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,

 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,

 • umiejętności selekcji informacji.

Dodatkowo od kandydata na bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • umiejętności tworzenia rekordów wzorcowych,

 • umiejętności tworzenia tezaurusa dziedzinowego,

 • znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,

 • znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • znajomości formatu MARC 21,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu medycyny lub farmacji lub bibliologii.

Dodatkowo od kandydata na starszego bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,

 • umiejętności tworzenia tezaurusa dziedzinowego,

 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu medycyny lub farmacji lub bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od kandydata na kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (stopień doktora nauk medycznych lub stopień doktora nauk farmaceutycznych),

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),

 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu medycyny lub farmacji,

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,

 • umiejętności tworzenia tezaurusa dziedzinowego,

 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,

 • znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu medycyny lub farmacji,

 • znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu medycyny lub farmacji,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu medycyny lub farmacji wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od kandydata na starszego kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (stopień przynajmniej doktora nauk medycznych lub stopień przynajmniej doktora nauk farmaceutycznych),

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),

 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu medycyny lub farmacji,

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,

 • umiejętności tworzenia tezaurusa dziedzinowego,

 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,

 • bardzo dobrej znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu medycyny lub farmacji,

 • bardzo dobrej znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu medycyny lub farmacji,

 • wygłoszenia referatu na seminarium BN,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu medycyny lub farmacji wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,

 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.:
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów.

Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla publikacji z zakresu medycyny lub farmacji,

 • tworzenie tezaurusa z zakresu medycyny lub farmacji,

 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych.

Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla publikacji z zakresu medycyny lub farmacji,

 • tworzenie tezaurusa z zakresu medycyny lub farmacji,

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • korektę opisów bibliograficznych.

Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla publikacji z zakresu medycyny lub farmacji,

 • tworzenie tezaurusa z zakresu medycyny lub farmacji i kontrolę nad nim,

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • korektę opisów bibliograficznych,

 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu medycyny lub farmacji w ramach DBN,

 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu medycyny lub farmacji,

 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji oraz deskryptorów z zakresu medycyny lub farmacji,

 • prowadzenie szkoleń z katalogowania publikacji z zakresu medycyny lub farmacji z zastosowaniem DBN,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu medycyny lub farmacji,

 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend z zakresu medycyny lub farmacji,

 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu medycyny lub farmacji.

Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla publikacji z zakresu medycyny lub farmacji,

 • tworzenie tezaurusa z zakresu medycyny lub farmacji i kontrolę nad nim,

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • korektę opisów bibliograficznych,

 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu medycyny lub farmacji w ramach DBN,

 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu medycyny lub farmacji,

 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji oraz deskryptorów z zakresu medycyny lub farmacji,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z katalogowania publikacji z zakresu medycyny lub farmacji z zastosowaniem DBN,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu medycyny lub farmacji,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,

 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend z zakresu medycyny lub farmacji,

 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu medycyny lub farmacji.

Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat lub ¾ etatu.
Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu:
 • 3 400 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 600 zł (bibliotekarz),
 • 3 800 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 500 zł (kustosz),
 • 5 200 zł (starszy kustosz).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Recepcjonista / Recepcjonistka (k/m) z językiem angielskim

Pracodawca: Grupa Inter Cars

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Główne zadania: bieżąca obsługa recepcji oraz spotkań służbowych, obsługa centrali telefonicznej, zarządzanie salami konferencyjnymi, zarządzanie kalendarzem spotkań firmowych, zarządzanie korespondencją wychodzącą i przychodzącą, dbanie o właściwy...

Aktywny od: dzisiaj

Triażysta

Pracodawca: Medicover Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

(Miejsce pracy do wyboru: Aleje Jerozolimskie, Wołoska, Inflancka)   Aplikuj, jeśli: posiadasz wykształcenie min. średnie, znasz język angielski na poziomie min. B1, jesteś osobą komunikatywną, chcesz pracować w ramach umowy zlecenie. Twoimi głównymi obowiązkami...

Aktywny od: dzisiaj

Pracownik Administracyjny ds. Spedycji Morskiej

Pracodawca: cargo-partner spedycja sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdynia

Do Twoich najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie: organizacja obrotu dokumentów działu spedycji (kompletowanie, sprawdzanie poprawności i archiwizowanie dokumentów; wystawianie faktur) współpraca z biurami cargo-partner w Polsce i na świecie...