Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu psychologiiRekrutacja na stanowisko: młodszego bibliotekarza/starszego kustosza do katalogowania publikacji z zakresu psychologiiOd kandydatów oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego,

 • dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2),

 • dobrej znajomości terminologii z zakresu psychologii,

 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,

 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia zbiorów w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 155 z 2018 r.),

 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),

 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,

 • umiejętności organizacji czasu pracy i podziału zadań,

 • umiejętności selekcji informacji.

Dodatkowo od kandydata na bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • umiejętności tworzenia rekordów wzorcowych,

 • umiejętności tworzenia tezaurusa dziedzinowego,

 • znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,

 • znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • znajomości formatu MARC 21,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu psychologii lub bibliologii.

Dodatkowo od kandydata na starszego bibliotekarza oczekujemy m.in.:
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,

 • umiejętności tworzenia tezaurusa dziedzinowego,

 • znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu psychologii lub bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od kandydata na kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (stopień doktora psychologii),

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),

 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu psychologii,

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,

 • umiejętności tworzenia tezaurusa dziedzinowego,

 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,

 • znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu psychologii,

 • znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu psychologii,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu psychologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu bibliologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Dodatkowo od kandydata na starszego kustosza oczekujemy m.in.:
 • wykształcenia wyższego (stopień przynajmniej doktora psychologii),

 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1),

 • bardzo dobrej znajomości terminologii z zakresu psychologii,

 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • umiejętności samodzielnego tworzenia rekordów wzorcowych,

 • umiejętności tworzenia tezaurusa dziedzinowego,

 • bardzo dobrej znajomości standardów ISBD i RDA oraz modelu FRBR,

 • bardzo dobrej znajomości Przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości zasad redakcji i doboru Deskryptorów Biblioteki Narodowej,

 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,

 • bardzo dobrej znajomości teorii bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,

 • bardzo dobrej znajomości księgozbiorów dziedzinowych oraz bibliografii dziedzinowych i bibliograficznych baz danych z zakresu psychologii,

 • bardzo dobrej znajomości rynku wydawniczego publikacji z zakresu psychologii,

 • wygłoszenia referatu na seminarium BN,

 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu psychologii wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,

 • przynajmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu bibliologii wydanych w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW.

Zakres obowiązków na stanowisku młodszego bibliotekarza obejmuje m.in.:
 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • tworzenie i modyfikację rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów.

Dodatkowo na stanowisku bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla publikacji z zakresu psychologii,

 • tworzenie tezaurusa z zakresu psychologii,

 • katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych.

Dodatkowo na stanowisku starszego bibliotekarza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla publikacji z zakresu psychologii,

 • tworzenie tezaurusa z zakresu psychologii,

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • korektę opisów bibliograficznych.

Dodatkowo na stanowisku kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla publikacji z zakresu psychologii,

 • tworzenie tezaurusa z zakresu psychologii i kontrolę nad nim,

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • korektę opisów bibliograficznych,

 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu psychologii w ramach DBN,

 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu psychologii,

 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji oraz deskryptorów z zakresu psychologii,

 • prowadzenie szkoleń z katalogowania publikacji z zakresu psychologii z zastosowaniem DBN,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu psychologii,

 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend z zakresu psychologii,

 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu psychologii.

Dodatkowo na stanowisku starszego kustosza zakres obowiązków obejmuje m.in.:
 • tworzenie deskryptorów przedmiotowych dla publikacji z zakresu psychologii,

 • tworzenie tezaurusa z zakresu psychologii i kontrolę nad nim,

 • samodzielne katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • korektę opisów bibliograficznych,

 • dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu psychologii w ramach DBN,

 • współpracę z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu psychologii,

 • współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji oraz deskryptorów z zakresu psychologii,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z katalogowania publikacji z zakresu psychologii z zastosowaniem DBN,

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z katalogowania książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu psychologii,

 • prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych,

 • przeprowadzanie specjalistycznych kwerend z zakresu psychologii,

 • wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu psychologii.

Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat lub ¾ etatu.
Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu:
 • 3 400 zł (młodszy bibliotekarz),
 • 3 600 zł (bibliotekarz),
 • 3 800 zł (starszy bibliotekarz),
 • 4 500 zł (kustosz),
 • 5 200 zł (starszy kustosz).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Master Data & Reporting Specialist

Pracodawca: Genpact PL

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Kraków

Responsibilities: Set up, modify, remove, deactivate, clean the customer master data in SAP Enter the sales deals into SAP Maintain data base of the master data and deal requests Communicate and cooperate with Customer Care and Credit Collection team Respond to internal and...

Aktywny od: dzisiaj

Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

  Would you like to explore settlement area and have direct impact on trade execution? We are now looking for an Assistant / Service Operations Officer in Settlement PL - transition project. In Nordea, we know that great customer experiences require a team that leads the...

Aktywny od: dzisiaj

Business Supporter to GFCP Application Management

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdańsk

  Do you want to be part of one of the most exciting efforts going on within Nordea? Do you want to join a high performing Nordic unit, working at the forefront in fighting financial crime?  We are now welcoming an Operational Business Supporter to contribute with your...