Starszy specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68882

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5486,29 zł brutto, ustalone wg mnożnika
2,7
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od
udokumentowanego stażu pracy
umowa o pracę
trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka
i studiów podyplomowych
pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia,
elastyczne formy pracy, w tym ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
reprezentowanie urzędu na zewnątrz
nietypowe godziny pracy - w tym dyżury
praca przy komputerze
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

Zakres zadań

 • Obsługa prawna przygotowań i organizacji Światowego Forum Miejskiego, w tym:
 • prowadzenie procesu legislacyjnego w zakresie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, w ramach Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich UN Habitat
 • opracowywanie projektów umów oraz porozumień związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach oraz zapewnienie obsługi prawnej ich przyjmowania
 • identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk związanych z obsługa prawną przygotowań do Światowego Forum Miejskiego oraz proponowanie działań korygujących
 • Zawieranie umów międzynarodowych związanych z organizacją Światowego Forum Miejskiego:
 • konsultowanie i negocjowanie projektów umów międzynarodowych i/lub innych porozumień międzynarodowych o współpracy w zakresie organizacji Światowego Forum Miejskiego
 • obsługa prawno-organizacyjna Zespołu negocjacyjnego odpowiedzialnego za negocjowanie umów międzynarodowych z UN Habitat ws. organizacji XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach oraz Podzespołu ds. negocjacji umowy, opracowywanie i uzgadnianie instrukcji negocjacyjnych
 • Wsparcie Zespołu przy realizacji postępowań o zamówienia publiczne związanych z przygotowaniem i organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego
 • Udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa, w tym: opiniowanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej, w szczególności w obszarze polityki miejskiej oraz koordynacja udziału w pracach grupy roboczej Rady UE ds. przygotowywania międzynarodowych konferencji na temat rozwoju

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej,
w tym minimum 6 miesięcy w zakresie prowadzenia procesu legislacyjnego
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o Umowach międzynarodowych
 • znajomość technik legislacyjnych
 • znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie C1
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, w tym negocjowanie, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty

  Aktywny od: dzisiaj

  Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

  ZOBACZ WIĘCEJ

  podlaskie / Radziłów

  pracownik administracyjno-biurowy

  Aktywny od: dzisiaj

  Reporting Specialist

  Pracodawca: ASTEK Polska

  ZOBACZ WIĘCEJ

  mazowieckie / Warszawa

    Poszukujemy kandydata na stanowisko Reporting Specialist Lokalizacja: Warszawa (obecnie zdalnie) Stawka: do 750 PLN netto + VAT/dzień, B2B (w zależności od doświadczenia i umiejętności)  Oczekiwania: umiejętność rozumienia, gromadzenia, analizowania i...

  Aktywny od: dzisiaj

  Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

  ZOBACZ WIĘCEJ

  łódzkie / Andrespol

  Pracownik administracyjno-biurowy