Starszy specjalista

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69308

Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?
- stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją naborów na wolne stanowiska w GUM. Przygotowywanie i zamieszczanie we wskazanych publikatorach ogłoszeń. Ustalanie harmonogramów i koordynowanie przebiegu prowadzonej rekrutacji, udział w rozmowach kwalifikacyjnych, a także sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonego naboru.
 • Weryfikowanie pod względem formalnym opracowanych w komórkach organizacyjnych opisów stanowisk pracy.
 • Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z nawiązaniem, trwaniem i zakończeniem stosunku pracy pracowników urzędu i dyrektorów jednostek nadzorowanych, przygotowywanie zaświadczeń oraz udzielanie pracownikom wyjaśnień.
 • Przygotowywanie stosownej dokumentacji, monitorowanie przebiegu procesu dokonywania ocen okresowych pracowników, udzielanie wsparcia merytorycznego ocenianym i oceniającym.
 • Współtworzenie, proponowanie zmian i uaktualnianie regulacji wewnętrznych oraz zasad związanych z Programem zarządzania zasobami ludzkimi GUM.
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań (dla GUS, KPRM i na potrzeby wewnętrzne Urzędu).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość zasad tworzenia opisów stanowisk pracy oraz wartościowania stanowisk pracy
 • znajomość zagadnień z zakresu planowania ścieżek kariery i rozwoju zawodowego
 • znajomość narzędzi efektywnej rekrutacji i selekcji
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu MS Word i Excel
 • umiejętność: komunikacji, współpracy, organizacji pracy, orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • podstawowa znajomość ustawy prawo o miarach
 • umiejętność obsługi programu QNT moduł kadry

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Główny specjalista

Pracodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:  - zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  - praca administracyjno- biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, -...

Aktywny od: wczoraj

Recepcjonistka / Recepcjonista

Pracodawca: Cavatina GW Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

śląskie / Bielsko-Biała

Opis stanowiska: prowadzenie dokumentacji i nadzór nad obiegiem informacji, nadzór nad korespondencją zewnętrzną i wewnętrzną, obiegiem dokumentów, rejestracja faktur, odbieranie telefonów i łączenie rozmów, odpowiedzialność za recepcję, organizowanie i...

Aktywny od: wczoraj

Referent ds. administracji

Pracodawca: SuperDrob S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Karczew

Obowiązki: wystawianie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami; wystawianie zamówień w obowiązującym programie; dbanie o prawidłowy obieg dokumentów według określonego w Spółce schematu; nadzór nad terminowym przepływem informacji i obowiązującą...