Starszy specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69315

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 5384,69 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,65),
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- możliwość udziału w szkoleniach,
- możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych,
- pakiet socjalny (możliwość ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, możliwość dofinansowania karty sportowej, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
- możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych,
- pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
- parking dla rowerów.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- częste krajowe wyjazdy służbowe (przejazdy transportem publicznym) poza stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienia,
- wykonywanie obowiązków służbowych związanych z częstym działaniem pod presją czasu w warunkach napięcia nerwowego,
- wykonywanie zadań na stanowisku pracy związanym z zagrożeniem korupcyjnym,
- brak jednolitości w zakresie trybu i zasad przeprowadzania kontroli,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także przygotowywanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Wykonywanie zadań kontrolnych w ramach Działania 2.17., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Przeprowadzanie kontroli w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w podmiotach, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w zakresie wykorzystania przyznanych środków, a także przygotowywanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego.
 • Dokonywanie analiz prawidłowości i terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych.
 • Przeprowadzanie kontroli koordynowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz przeprowadzanie kontroli wspólnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr. 185 poz. 1092, z późn. zm.).
 • Gromadzenie akt kontroli, opracowywanie informacji, statystyk, analiz, dotyczących w szczególności wyników kontroli.
 • Koordynowanie pracy zespołu kontrolnego, mające na celu jego właściwą organizację pracy oraz terminową realizację zadania kontrolnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne albo inne wyższe magisterskie plus podyplomowe kierunkowe (ekonomia lub audyt i kontrola, lub kontrola funduszy unijnych)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych w zakresie kontroli, finansów, księgowości lub zamówień publicznych
 • znajomość aktów prawnych z obszaru finansów publicznych, rachunkowości (w zakresie jednostek sektora finansów publicznych), zamówień publicznych, sądownictwa powszechnego, kontroli w administracji rządowej, służby cywilnej, ochrony danych osobowych
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu kontroli programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, w szczególności dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • znajomość zasad gospodarowania Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
 • znajomość metod i technik pracy kontrolnej oraz praktyczna umiejętność przeprowadzania kontroli
 • umiejętność opracowywania analiz, opinii i raportów w formie pisemnej, jak i ustnej
 • umiejętność obsługi komputera (Excel)
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, asertywność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szczególne uprawnienia: uprawnienia biegłego rewidenta, CCGP.

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Pracownik biurowy

Pracodawca: Insemica

ZOBACZ WIĘCEJ

wielkopolskie / Bucz

Umiejętność obsługi pakietu MS Office Komunikatywność Motywacja do pracy i zaangażowanie Dobra organizacji pracy Prawo jazdy kat. B ZNAJOMOŚĆ BRANŻY ROLNICZEJ BĘDZIE DODATKOWYM ATUTEM

Aktywny od: wczoraj

Asystent do spraw księgowości

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

ZOBACZ WIĘCEJ

podkarpackie / Radymno

Księgowanie dokumentów, weryfikowanie poprawności wystawianych dokumentów, deklaracji i sprawozdań,przygotowywanie dowodów księgowych do zapłaty,prowadzenie ewidencji kasowej.Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Aktywny od: wczoraj

Asystent / Asystentka ds. Rekrutacji (język niemiecki)

Pracodawca: ADRO Spółka Jawna

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Rumia

Wymagania: bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem, kompetencja, pracowitość, dokładność, zaangażowanie oraz dobra organizacja, wykształcenie średnie lub wyższe, nie wymagamy doświadczenia w...