Starszy specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69338

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4876,70 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,4,
•dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka
i studiów podyplomowych,
•pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia,
•elastyczne formy pracy, w tym ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
•praca przy komputerze,
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

Zakres zadań

 • realizacja zadań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programów wspierających innowacyjność polskiej gospodarki,
 • realizacja działań na rzecz wspierania rozwoju polskich start-upów,
 • realizacja zadań w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (w tym m.in. monitorowanie, rozliczanie, kontrola),
 • koordynowanie w Wydziale spraw związanych z programami wsparcia innowacyjnych projektów z programów zarządzanych przez Komisję Europejską (InvestEU, Horyzont2020, Cosme),
 • udział w przygotowywaniu instrumentów finansowych, projektów pozakonkursowych w nowym krajowym programie operacyjnym wspierającym innowacyjność na lata 2021-2027,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dla kierownictwa ministerstwa i departamentu nt. instrumentów finansowych, wspierania start-upów ze środków UE, polityki wspierania innowacyjności gospodarki, rynku kapitałowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (w obszarach związanych z gospodarką, przedsiębiorczością, wspieraniem firm, instytucji otoczenia biznesu) lub instytucjach zajmujących się wspieraniem/finansowaniem przedsiębiorstw
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • wiedza nt. różnych instrumentów wspierania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw (w szczególności start-upów)
 • znajomość zagadnień związnych z innowacyjnością, B+R, transferem technologii, komercjalizacją, własnością intelektualną
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty

  Aktywny od: dzisiaj

  Główny specjalista

  Pracodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

  ZOBACZ WIĘCEJ

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:  - zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  - praca administracyjno- biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, -...

  Aktywny od: wczoraj

  Recepcjonistka / Recepcjonista

  Pracodawca: Cavatina GW Sp. z o.o.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  śląskie / Bielsko-Biała

  Opis stanowiska: prowadzenie dokumentacji i nadzór nad obiegiem informacji, nadzór nad korespondencją zewnętrzną i wewnętrzną, obiegiem dokumentów, rejestracja faktur, odbieranie telefonów i łączenie rozmów, odpowiedzialność za recepcję, organizowanie i...

  Aktywny od: wczoraj

  Referent ds. administracji

  Pracodawca: SuperDrob S.A.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  mazowieckie / Karczew

  Obowiązki: wystawianie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami; wystawianie zamówień w obowiązującym programie; dbanie o prawidłowy obieg dokumentów według określonego w Spółce schematu; nadzór nad terminowym przepływem informacji i obowiązującą...