Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69259

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
•szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
•węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)
•praca w pokoju wieloosobowym
•praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Rozpatrywanie skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań/ innych sygnałów obywatelskich oraz wydawanie opinii w zakresie nadzoru Ministra nad funkcjonowaniem jednostek podległych i nadzorowanych, w tym: •udzielanie odpowiedzi na złożone skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie •przekazywanie do rozpatrzenia według właściwości •wydawanie opinii w sprawie •prowadzenie sprawozdawczości w zakresie skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań •sporządzanie okresowej oceny przyjmowania i załatwiania skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań/ innych sygnałów obywatelskich
 • Zadanie 2: Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych, w tym: •opracowywanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym •prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem informacji publicznej (w tym: przygotowywanie projektu odpowiedzi wnioskodawcy, przygotowywanie materiałów będących informacją publiczną) •przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji •opracowywanie projektów decyzji i rozstrzygnięć pozaadministracyjnych •prowadzenie innych czynności w postępowaniu administracyjnym
 • Zadanie 3: Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc., w tym: •analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii •przekazywanie informacji zainteresowanym
 • Zadanie 4: Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich w celu udzielania odpowiedzi z zakresu kompetencji Wydziału, w tym: •gromadzenie materiałów •przygotowywanie odpowiedzi •prowadzenie konsultacji
 • Zadanie 5: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego: •opracowywanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo (zarządzenia ministra niezbędne do przeprowadzenia Konkursów o Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub rozpatrywaniu skarg i wniosków
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,współpraca, komunikacja,rzetelność,myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty

  Aktywny od: dzisiaj

  Młodszy analityk ds. rozliczeń

  Pracodawca: BPO International

  ZOBACZ WIĘCEJ

  mazowieckie / Warszawa

  Opis stanowiska: Aktywna rozbudowa portfolio partnerów biznesowych oraz budowanie relacji i współpraca z obecnymi partnerami; Analiza rynku i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju sieci dystrybucji; Analiza finansowa współpracy z Partnerami; Współpraca z innymi...

  Aktywny od: dzisiaj

  Asystent / Asystentka działu

  Pracodawca: Eneria Sp. z o.o.

  ZOBACZ WIĘCEJ

  pomorskie / Gdańsk

  Opis stanowiska: zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura Oddziału oraz obsługa bieżących spraw administracyjnych ścisła współpraca z działem księgowości – opisywanie faktur, ewidencja dokumentów rozliczanie zaliczek oraz wydatków pracowników...

  Aktywny od: dzisiaj

  Recepcjonista / Recepcjonistka (k/m) z językiem angielskim

  Pracodawca: Grupa Inter Cars

  ZOBACZ WIĘCEJ

  mazowieckie / Warszawa

  Główne zadania: bieżąca obsługa recepcji oraz spotkań służbowych, obsługa centrali telefonicznej, zarządzanie salami konferencyjnymi, zarządzanie kalendarzem spotkań firmowych, zarządzanie korespondencją wychodzącą i przychodzącą, dbanie o właściwy...