Starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 69270

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.
- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.
- Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego.
- Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym
- Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.
- Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).
- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda),
- W budynku brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
- Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec) oraz częściowo na II piętrze.
- Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy.

Zakres zadań

 • Samodzielne rozpoznawanie gatunków roślin, identyfikacja zbiorowisk roślinnych, rozpoznawanie i weryfikacja siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, prowadzenie monitoringu gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych zgodnie z metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska, analiza i interpretacja zjawisk i procesów zachodzących w zbiorowiskach roślinnych i siedliskach przyrodniczych.
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem zarządzeń w sprawie planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 (gromadzenie, samodzielne opracowywanie i weryfikacja dokumentacji do ustanowienia ww. dokumentów i prowadzenie procedur legislacyjnych z tym związanych).).
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem zarządzeń dla rezerwatów przyrody, m.in. w sprawie planów ochrony, zadań ochronnych, wyznaczenia szlaków (gromadzenie, samodzielne opracowywanie i weryfikacja dokumentacji do ustanowienia ww. dokumentów oraz prowadzenie procedur legislacyjnych z tym związanych).
 • Regularne lustracje terenowe obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody w celu kontroli stanu zachowania przedmiotów ochrony oraz uzupełnienia i aktualizacji stanu wiedzy o tych obszarach oraz dokumentowanie wyników tych lustracji poprzez prowadzenie wewnętrznej bazy danych oraz przetwarzanie ich na potrzeby informatycznego systemu GIS.
 • Projektowanie działań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz koordynacja i nadzór wykonywania tych działań poprzez m.in.: coroczne opracowywanie zakresu działań ochronnych na potrzeby wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, weryfikację terenową zakresu działań ochronnych, weryfikację poprawności wykonania działań ochronnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z procedurą ustanawiania rezerwatów przyrody tzn. analizę i weryfikację wniosków, opracowywanie dokumentacji merytorycznych i gromadzenie niezbędnych dokumentacji formalno-prawnych dla projektowanych rezerwatów. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania i likwidacji rezerwatów przyrody, w tym wydawania decyzji na odstępstwa od zakazów, prowadzenie rejestrów rezerwatów w celu realizacji nadzoru nad rezerwatami w województwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze inwentaryzacji szaty roślinnej
 • •znajomość flory i zbiorowisk roślinnych Polski niżowej, •umiejętność rozpoznawania gatunków roślin, identyfikacji zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, •ogólna wiedza przyrodnicza, •znajomość form ochrony przyrody, •znajomość ustawy o ochronie przyrody, •znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, •komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, •umiejętność organizacji pracy, •umiejętność obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •umiejętność pracy z systemami GIS,
 • Przeszkolenie - System informacji geograficznej GIS, MS Office, szkolenie z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska lub pokrewnych

Najnowsze oferty

Aktywny od: wczoraj

Asystent działu Kadr i Płac

Pracodawca: CORTEN MEDIC TOMASZ SIKORA

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

współudział w obsłudze kadrowo-płacowej pracowników firmy (prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników) zgodnie z przepisami Prawa Pracy współudział w sporządzaniu deklaracji ZUS, PDOF, PFRON oraz sprawozdań GUS,...

Aktywny od: wczoraj

Stażysta w wydziale v ksiąg wieczystych

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

ZOBACZ WIĘCEJ

wielkopolskie / Gniezno

obsługa komputera, doręczanie zwrotnych potwierdzen odbioru, drukowanie zawiadomień, szycie akt, wysyłka i archiwizacja dokumentówWymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Aktywny od: wczoraj

Specjalista ds. administracji i rozwoju

Pracodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Słupsk

Zgodnie ze stanowiskiem. Godz. pracy 7-15. Umowa na 3 miesiące z możliwością przedłużeniaWymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wymagania inne: przy wykształceniu średnim niezbędne uprawnienia budowlane