Starszy specjalista

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69236

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych.
Czynności fizyczne:
1.rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach,
2.obsługa klientów zewnętrznych,
3.konieczność poruszania się po terenie Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowego.

Zakres zadań

 • kontrolowanie i weryfikacja dokumentów księgowych,
 • planowanie, monitorowanie realizacji wydatków i prowadzenie rozliczeń dotyczących projektów,
 • sporządzanie wniosków o rezerwy celowe oraz innej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych,
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących realizowanych w Urzędzie projektów krajowych i międzynarodowych oraz prowadzenie szczegółowej ich ewidencji,
 • analizowanie zapisów umów zawartych z instytucjami międzynarodowymi w ramach realizacji projektów,
 • monitorowanie wykorzystania środków budżetowych, środków unijnych oraz z tytułu współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w zakresie wydatków dotyczących projektów,
 • współpraca z departamentami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację projektów i umów,
 • archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie księgowości,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, aktualnych aktów prawnych w zakresie finansów publicznych i ustaw podatkowych, prawo własności przemysłowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • otwarty stosunek do klienta, cierpliwość w kontaktach z klientami oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • wysoka kultura osobista i asertywność w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2,
 • przeszkolenie z obsługi systemów finansowo – księgowych,
 • umiejętność analizy i interpretacji zmieniających się przepisów w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, podatków.

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Junior Process Officer in Banking Operations Poland

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

  Would you like to work with loans? We are now looking for a Junior Process Officer to who will be responsible for delivering great quality product related to all kind of loans. We invite you to become a member of highly motivated team, collaborate with our stakeholders in...

Aktywny od: dzisiaj

Asystent / Asystentka Zarządu

Pracodawca: Hasco-Lek S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

dolnośląskie / Wrocław

Przejmij odpowiedzialność za: kompleksowe wsparcie w obszarze biznesowym i w organizacji codziennej pracy Zarządu, organizowanie spotkań i prowadzenie terminarza Członków Zarządu, nadzór nad terminowym przepływem informacji i dokumentów dla Zarządu,...

Aktywny od: dzisiaj

Asystent / Asystentka Vice Prezesa Zarządu ds. handlu i marketingu

Pracodawca: Grupa Zdunek Sp. z o.o. Sp. K.

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdańsk

  Osoba, która obejmie to stanowisko będzie odpowiedzialna za: Opracowywanie raportów i zestawień oraz wsparcie administracyjne, Przygotowywanie analiz i prezentacji, Zarządzanie terminarzem spotkań, Obsługę spotkań biznesowych, Organizację spotkań wewnętrznych...