Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

PGE Ekoserwis sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej PGE – lidera na rynku energii elektrycznej i ciepła.
Grupa PGE znajduje się w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce, dając stabilne zatrudnienie ponad 40 tysiącom osób w ponad 200 lokalizacjach.

 

PGE Ekoserwis sp. z o.o. to firma produkcyjno - handlowo - usługowa, zapewniająca kompleksową obsługę elektrowni i elektrociepłowni w zakresie zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania (UPS) oraz dostaw materiałów na bazie UPS, a także świadcząca usługi w obszarach pomocniczych dla wytwórców energii elektrycznej i ciepła.

 

W naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, stabilne zatrudnienie przy jednoczesnym stawianiu im ciekawych wyzwań zawodowych.

 

Do PGE Ekoserwis sp. z o.o. poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Rybnik

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych na podstawie obowiązujących Procedur Zakupowych GK PGE oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Prowadzenie procesów zakupowych w Spółce,
 • Sporządzanie i nadzorowanie wykonania Planu Zakupów Spółki na dany rok kalendarzowy,
 • Prowadzenie rejestru dokonanych zakupów,
 • Opracowywanie i przesyłanie sprawozdań z udzielonych zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych,
 • Opracowywanie dokumentacji postępowań zakupowych, w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Nadzór nad prawidłowym określeniem Opisu Przedmiotu Zamówienia – opis jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie Oferty,
 • Uczestniczenie w procesie Dialogu Technicznego w przypadku zakupów o szczególnie złożonym charakterze, w sytuacjach gdy istnieje obiektywna trudność w dokonaniu opisu przedmiotu zakupu, w celu pozyskania wiedzy koniecznej do wszczęcia postępowania zakupowego,
 • Pomoc w ustaleniu kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania zakupowego,
 • Badanie i ocena formalno – prawna złożonych ofert,
 • Udział w charakterze Sekretarza w pracach komisji przetargowych,
 • Negocjowanie cen zakupu towarów i usług, w ramach prowadzonych postępowań,
 • Przygotowywanie projektów umów we współpracy z komórkami merytorycznymi,
 • Modyfikację wzorów umów stosowanych w PGE Ekoserwis Sp. z o.o.,
 • Współpracę ze Wsparciem Prawnym PGE oraz Radcami Prawnymi w zakresie uzgodnienia treści umów oraz ich ostatecznej akceptacji prawnej,
 • Weryfikację wykonania umowy, w szczególności terminów jej obowiązywania oraz dopuszczalności aneksowania umowy,
 • Tworzenie raportów i analiz dla bezpośredniego przełożonego,
 • Archiwizację dokumentacji procesu zakupowego,
 • Współpracę z CUW w zakresie zakupów masowych,
 • Terminowe i prawidłowe sporządzanie dokumentacji z postępowania zakupowego.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe, pożądane prawnicze, administracyjne lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
 • Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych,
 • Dobra znajomości przepisów Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Dobra znajomości orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Powszechnych (w zakresie zamówień publicznych),
 • Doświadczenie w postępowaniach odwoławczych przed Krajowa Izbą Odwoławczą, w tym sporządzanie dokumentacji i udział w rozprawach przed KIO,
 • Praktyczna znajomości pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel),
 • Praktyczna umiejętność zamieszczania dokumentacji przetargowej w elektronicznych publikatorach krajowych i unijnych,
 • Umiejętność analizowania i interpretowania przepisów, materiałów oraz jasnego prezentowania własnych wniosków i opinii,
 • Dokładność, skrupulatność oraz zaangażowanie i dyspozycyjność,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą.

Gwarantujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Atrakcyjne świadczenia dodatkowe:

 • dofinansowanie przez Pracodawcę opieki medycznej
 • Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 3,5% wynagrodzenia brutto
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych (min. „wczasy pod gruszą")
 • szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy

Zatrudnienie – od zaraz, po sprawdzeniu kwalifikacji i kompetencji.

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Asystent / Asystentka Vice Prezesa Zarządu ds. handlu i marketingu

Pracodawca: Grupa Zdunek Sp. z o.o. Sp. K.

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdańsk

  Osoba, która obejmie to stanowisko będzie odpowiedzialna za: Opracowywanie raportów i zestawień oraz wsparcie administracyjne, Przygotowywanie analiz i prezentacji, Zarządzanie terminarzem spotkań, Obsługę spotkań biznesowych, Organizację spotkań wewnętrznych...

Aktywny od: dzisiaj

Assistant Capital & Risk Analyst in Group Finance

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

  Would you like to explore data analytics area in a diverse team spanning multiple countries working in processes with a good pulse? We are looking for an Assistant Capital & Risk Analyst within Group Finance. You will be responsible for analysis and delivery of monthly and...

Aktywny od: dzisiaj

Master Data & Reporting Specialist

Pracodawca: Genpact PL

ZOBACZ WIĘCEJ

małopolskie / Kraków

Responsibilities: Set up, modify, remove, deactivate, clean the customer master data in SAP Enter the sales deals into SAP Maintain data base of the master data and deal requests Communicate and cooperate with Customer Care and Credit Collection team Respond to internal and...