Specjalista ds. Techniczno-Administracyjnych

Tradycja i Jakość Sp. z o.o. to polska sieć spożywczych marketów dynamicznie działająca we Wrocławiu, zaliczana jest obecnie do grona większych pracodawców na terenie miasta. Gwarantuje stałe i stale rosnące zatrudnienie ponad 300 osobom. Nasza firma stosuje nowoczesny system zarządzania potencjałem ludzkim, a efektywne instrumenty zabezpieczenia socjalnego pracowników tworzone są w pełni zgodnie z prawem i standardami europejskimi.

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Techniczno-Administracyjnych
Miejsce pracy: Wrocław
Obowiązki:
 • Nadzór nad urządzeniami i instalacjami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi i grzewczymi (kotłownie gazowe). Udział i nadzór nad serwisami zewnętrznymi, konserwacjami, naprawami i usuwaniem awarii w instalacjach i urządzeniach. Odbiory tych usług i ich rozliczanie, prowadzenie dokumentacji gwarancyjnej. Zbieranie ofert i negocjowanie cen za usługi. Prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
 • Współpraca z UDT w zakresie urządzeń i instalacji podlegających dozorowi, nadzór nad terminami i przygotowaniami do kontroli.
 • Prowadzenie ewidencji czynności naprawczych i serwisowych urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
 • Udział w opracowywaniu planów remontów i modernizacji placówek Spółki w zakresie w/w urzadzeń i instalacji. Sporządzanie zakresów prac remontowych i harmonogramów remontów.
 • Tworzenie budżetu inwestycyjnego i remontowego w zakresie w/w urządzeń i instalacji.
 • Kontrola i weryfikacja dokumentów kosztowych z dokumentacją rozliczeniową.
 • Nadzór nad gazami chłodniczymi. Rejestrowanie ilości zakupu oraz rejestrowanie rozchodu i zużycia gazów, sporządzanie raportów i sprawozdań.
 • Obsługa programu KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami), sporządzanie raportów i sprawozdań.
 • Nadzorowanie usług kominiarskich, ewidencjonowanie kosztów, rozliczanie faktur i prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
 • Nadzorowanie obsługi i serwisu maszyn czyszczących podłogi, ewidencjonowanie kosztów, rozliczanie faktur i prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
 • Bieżące śledzenie informacji internetowych o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w celu przekazania ich wewnątrz Spółki.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, branżowe.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata.
 • Uprawnienia SEP do 1kV.
 • Praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office.
 • Doskonałe zdolności organizacyjne.
 • Samodzielność, odpowiedzialność.
Oferujemy:
 • Pracę na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach programu szkoleń
 • Bogaty pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, bony, pożyczki zakładowe)
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego dla pracowników i członków ich rodzin
 • Nagrody pieniężne za polecanie nowych pracowników

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH


Informujemy, że Tradycja i Jakość sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej"administratorem danych" będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Mogą Państwoskontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: Tradycja i Jakość Sp. z o.o. al.Kasprowicza 85, 51-146 Wrocław, lub za pośrednictwem email: ochrona.danych@tradycjaijakosc.com.pl

 1. Administrator danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Państwa zgody, a w przypadku wyrażenia rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu nie dłużej niż 6 miesięcy od daty przekazania administratorowi danych dokumentów aplikacyjnych. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji - przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora danych danych osobowych, narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji.
 7. Państwa dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  (w tym profilowania).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Asystent / Asystentka Zarządu

Pracodawca: Hasco-Lek S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

dolnośląskie / Wrocław

Przejmij odpowiedzialność za: kompleksowe wsparcie w obszarze biznesowym i w organizacji codziennej pracy Zarządu, organizowanie spotkań i prowadzenie terminarza Członków Zarządu, nadzór nad terminowym przepływem informacji i dokumentów dla Zarządu,...

Aktywny od: dzisiaj

Asystent / Asystentka Vice Prezesa Zarządu ds. handlu i marketingu

Pracodawca: Grupa Zdunek Sp. z o.o. Sp. K.

ZOBACZ WIĘCEJ

pomorskie / Gdańsk

  Osoba, która obejmie to stanowisko będzie odpowiedzialna za: Opracowywanie raportów i zestawień oraz wsparcie administracyjne, Przygotowywanie analiz i prezentacji, Zarządzanie terminarzem spotkań, Obsługę spotkań biznesowych, Organizację spotkań wewnętrznych...

Aktywny od: dzisiaj

Assistant Capital & Risk Analyst in Group Finance

Pracodawca: Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

ZOBACZ WIĘCEJ

łódzkie / Łódź

  Would you like to explore data analytics area in a diverse team spanning multiple countries working in processes with a good pulse? We are looking for an Assistant Capital & Risk Analyst within Group Finance. You will be responsible for analysis and delivery of monthly and...