Starszy Bibliotekarz w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej do katalogowania starodruków XVIII wiekuRekrutacja na stanowisko: starszego bibliotekarza w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej do katalogowania starodruków XVIII wiekuOd kandydatów oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego w zakresie filologii klasycznej,
 • znajomości języka niemieckiego lub francuskiego lub włoskiego lub rosyjskiego lub angielskiego (na poziomie co najmniej B2),
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności samodzielnego katalogowania starodruków (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • umiejętności samodzielnego tworzenia i modyfikowania deskryptorów,
 • bardzo dobrej znajomości przepisów katalogowania starodruków,
 • bardzo dobrej znajomości bibliografii i katalogów starodruków,
 • przynajmniej jednej publikacji naukowej z zakresu filologii klasycznej, bibliologii, historii lub kultury XVIII w. wydanej w czasopiśmie lub przez wydawnictwo z wykazu MNiSW,
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21

 

Zakres obowiązków dla starszego bibliotekarza obejmuje m.in.:

 • samodzielne katalogowanie starodruków (opracowanie formalne i przedmiotowe),
 • samodzielne tworzenie i modyfikację deskryptorów,
 • kwerendy w zasobie Zakładu Starych Druków,
 • korektę opisów bibliograficznych.

Wymiar czasu pracy:

 • pełny etat.

Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu:

 • 4 400 zł (starszy bibliotekarz)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Narodową, z którą można kontaktować się pod adresem: Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@bn.org.pl
Państwa dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Państwa zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celach rekrutacyjnych Biblioteki Narodowej" Jeżeli zapomną ją Państwo wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które zostanie przesłana aplikacja,
2. na inne, podobne stanowiska w Bibliotece Narodowej przez okres 1 pełnego roku kalendarzowego, o ile zostanie wyrażona na to odrębna zgoda: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla celów przyszłych rekrutacji w Bibliotece Narodowej",
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić należy przesłać email na adres daneosobowe@bn.org.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się tutaj

Najnowsze oferty

Aktywny od: dzisiaj

Główny specjalista

Pracodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:  - zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  - praca administracyjno- biurowa, - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, -...

Aktywny od: wczoraj

Recepcjonistka / Recepcjonista

Pracodawca: Cavatina GW Sp. z o.o.

ZOBACZ WIĘCEJ

śląskie / Bielsko-Biała

Opis stanowiska: prowadzenie dokumentacji i nadzór nad obiegiem informacji, nadzór nad korespondencją zewnętrzną i wewnętrzną, obiegiem dokumentów, rejestracja faktur, odbieranie telefonów i łączenie rozmów, odpowiedzialność za recepcję, organizowanie i...

Aktywny od: wczoraj

Referent ds. administracji

Pracodawca: SuperDrob S.A.

ZOBACZ WIĘCEJ

mazowieckie / Karczew

Obowiązki: wystawianie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami; wystawianie zamówień w obowiązującym programie; dbanie o prawidłowy obieg dokumentów według określonego w Spółce schematu; nadzór nad terminowym przepływem informacji i obowiązującą...